fspin Hồi âm vụ việc tranh chấp ngôi đền Đá Thiên ở Đồng Hỷ- Thái Nguyên - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Hồi âm vụ việc tranh chấp ngôi đền Đá Thiên ở Đồng Hỷ- Thái NguyênThời gian vừa qua Pháp luật Việt Nam nhận được nhiều đơn thư của công dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, phản ánh việc tranh chấp ngôi đền Đá Thiên giữa UBND thị trấn Trại Cau và gia đình bà Hoàng Thị Lý tổ 7 thị trấn Trại Cau.

Sau khi nhận được đơn thư Ban biên tập đã cử phóng viên tìm hiểu điều tra thu thập tài liệu liên quan, gặp gỡ trao đổi cùng luật sư để viết bài phản ánh nội dung sự việc. Pháp luật Việt Nam đã phản ánh loạt bài về sự việc này.

Vừa qua pháp luật Việt Nam nhận được Công văn của cục Báo chí Bộ Thông tin – Truyền thông yêu cầu kiểm tra thông tin bài báo “Trở lại vụ việc tranh chấp ngôi đền Đá Thiên: Chưa ngã ngũ đã thành lập bộ sậu thu tiền công đức?” đăng trên pháp luật điện tử ngày 04/03/2020.

Về vấn đề này, Báo Pháp luật Việt Nam đã có văn bản trả lời Cuc Báo chí, một lần nữa khẳng định những thông tin, chứng cứ khách quan trong quá trình thu thập và xử lý thông tin liên quan đến vụ việc này.

Hồi âm vụ việc tranh chấp ngôi đền Đá Thiên ở Đồng Hỷ- Thái Nguyên

Xin nhắc lại, trong đơn kiến nghị gửi tới các cơ quan của các ông Lương Xuân Thái, Nguyễn Văn Thọ, Đinh Xuân Giang có xác nhận của tổ nhân dân số 7. Đơn kiến nghị của Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng nhưng lại ký đơn tập thể không có người đại diện.  Căn cứ hồ sơ sự việc, Pháp luật Việt Nam phản hồi như sau:

   - Về ngôi đền Đá Thiên:

Căn cứ văn bản UBND thị trấn Trại Cau lập ngày 17/06/2008 với đầy đủ các thành phần từ Phó chủ tịch UBND Nghiêm Sơn Hà (nay là Bí thư đảng ủy). Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn, Trưởng ban Bảo vệ dân phố, Công an thị trấn; về cộng đồng dân cư có Bí thư chi bộ và Tổ phó nhân dân. Đại diện bên liên quan có bà Hoàng Thị Lý và ông Nguyễn Văn Thông.

Các bên tiến hành lập Biên bản kiểm tra hiện trạng khuôn viên đền Đá Thiên, đi đến xác định: Đền Đá Thiên do bà Hoàng Thị Lý xây dựng và lập nên (các công trình xây dựng đều được liệt kê trong biên bản) nằm trên thửa đất số 46 tờ bản đồ số 5, diện tích 2425,62, lịch sử ngôi đền trước đây có một cây hương gọi là miếu, có một số cây to do bà Lý trông nom từ năm 1967, diện tích dất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quá trình quản lý, sử dụng toàn bộ khu đất để trồng cây và xây dựng, tôn tạo ngôi đền gắn liền với các công trình xây dựng (trong đó có nhà ở của gia đình bà Lý) trên 40 năm, theo đề nghị của bà Lý, năm 2013 UBND thị trấn Trại Cau đã tổ chức đo đạc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất có các hộ giáp ranh đều ký biên bản xác nhận không tranh chấp. Bà Hoàng Thị Lý đã được trực tiếp ký vào văn bản này ở mục chủ sử dụng đất, đã được cơ quan chuyên môn (địa chính) và chính quyền ký đóng dấu xác nhận. Đây là hai văn bản pháp lý do UBND thị trấn Trại Cau là cơ quan chính quyền nhà nước ở cơ sở đã xác nhận. Hai văn bản này đã thể hiện rõ những cơ sở thực tế và có căn cứ pháp lý để khẳng định: Ai là người đã sử dụng đất hợp pháp và ai là người đã xây dựng ngôi đền như hiện nay. Do đó, việc ban quản lý đền Đá Thiên cho rằng đền đã có từ lâu và do ông Hòa quản lý đến năm 2004 mới giao cho bà Lý. Đền là của cộng đồng dân cư là hoàn toàn không có căn cứ (trong tài liệu phóng viên thu thập có clip ông Hòa khẳng định đền Đá Thiên do bà Lý xây dựng…).

   - Về đối tượng tranh chấp:

   Từ mấy chục năm qua bà Hoàng Thị Lý là người quản lý sử dụng thửa đất, xây dựng ngôi đền và toàn bộ công trình trên đất, đến khi chính quyền thị trấn xác nhận (xác nhận xây dựng ngôi đền và các công trình xây dựng năm 2008 và xác định ranh giới, mốc giới thửa đất có ngôi đền và toàn bộ công trình xây dựng, nhà ở trên đất năm 2013) đều không có tranh chấp với bất cứ cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư hay cá nhân nào. Chỉ đến khi có Doanh nghiệp tư nhân nơi khác đến để đầu tư khu du lịch… thì mới bắt đầu xuất hiện tranh chấp. Đối tượng tranh chấp ở đây lại không phải là “cộng đồng dân cư – nơi có đền” mà lại là “UBND thị trấn Trại Cau” đại diện cho một bên chủ thể trong quan hệ tranh chấp. Họ “cố tình quên” địa vị pháp lý phải là cơ quan đứng ra giải quyết tranh chấp. Chứng cứ mà chính quyền đưa ra để tranh chấp với gia đình bà Lý đã không nhắc gì đến các văn bản do mình đã tiến hành xác minh, xác nhận trước đây, mà chỉ dựa vào văn bản của cơ quan không đủ thẩm quyền (nói chính xác hơn là không có thẩm quyền để ban hành việc công nhận “Đền Đá Thiên có phải là cơ sở tín ngưỡng” hay không). Vì văn bản số 80/BTG-NV ngày 05/12/2014 của Ban Tôn giáo – Sở nội vụ tỉnh Thái Nguyên đã nêu: “Hiện nay, pháp luật chưa quy định thủ tục, thẩm quyền công nhận cơ sở tín ngưỡng. Tuy nhiên,… tổng hợp ý kiến các thành viên tổ công tác liên ngành tham mưu công tác QLNN về tôn giáo cho UBND tỉnh, căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, xác định đền Đá Thiên, thị trấn Trại Cau là cơ sở tín ngưỡng”.

Dựa vào văn bản này, chính quyền huyện Đồng Hỷ và thị trấn Trại Cau cho rằng: “Đền Đá Thiên là cơ sở tín ngưỡng thì phải là của cộng đồng dân cư”. Nhưng không thể đưa ra căn cứ pháp luật nào. Trong khi đó luật tín ngưỡng tôn giáo tuy định “cơ sở tín ngưỡng là nơi thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng như đình, đền, miếu, nhà thờ dòng họ và nhưng cơ sở tín ngưỡng tương tự khác”. Cổng đền Đá Thiên khắc ghi “Linh Từ Đá Thiên” tại sao UBND thị trấn Trại Cau không có ý kiến từ khi xây dựng?

   - Giải quyết tranh chấp:

   Lý do đền Đá Thiên là của cộng đồng dân cư nên huyện và thị trấn chỉ đạo lấy đền cho dự án nhưng không được (cưỡng chế đưa Ban quản lý vào hoạt động ngày 03/12/2019). Thường trực huyện ủy Đồng Hỷ tổ chức đối thoại với gia đình bà Lý. Kết luận đối thoại thiếu khách quan bà Lý đã có đơn khiếu nại kết luận này. Cuộc đối thoại lần thứ hai diễn ra theo chỉ đạo là với tổ dân phố cũng không thành.

Cuộc đối thoại lần thứ ba diễn ra vào ngày 05 tháng 02 năm 2020 của UBND huyện Đồng Hỷ với gia đình bà Hoàng Thị Lý. Gọi là đối thoại nhưng chủ tọa cuộc họp chỉ đưa ra nội dung gia đình bà Lý yêu cầu lấy bao nhiêu tiền? Gia đình bà Lý khẳng định là không bán nơi thờ tự nên cuộc đối thoại không thành. Trong kết luận hội nghị của Chủ tịch huyện cho rằng phải thanh tra toàn diện ngôi đền để tiến hành giải quyết tranh chấp. Thời gian chờ kết luận thanh tra gia đình bà Lý vẫn quản lý hoạt động hương khói bình thường. Ban quản lý đền Đá Thiên vẫn tồn tại hoạt động như đang hoạt động là không đúng với quy định của pháp luật trong cách giải quyết này.

   Sự việc giải quyết tranh chấp đền Đá Thiên mới dừng lại ở đó.

   - Về Ban quản lý đền Đá Thiên:

   Sự việc tranh chấp đền Đá Thiên diễn ra từ năm 2014 khi có dự án Hoàng Gia Bẩy vào đầu tư. Năm 2017, UBND tự ra quyết định thành lập Ban quản lý đền Đá Thiên do ông Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau kiêm Trưởng ban quản lý đền. Do không thống nhất lấy được đền nên dự án này bỏ cuộc, UBND tỉnh Thái Nguyên rút giấy phép đầu tư. Ban quản lý có tên nhưng chưa hề hoạt động.

   Năm 2018, dự án khu du lịch sinh thái Đá Thiên đăng ký đầu tư. Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ Nguyễn Văn Thủy có văn bản giao UBND thị trấn Trại Cau kiện toàn Ban quản lý đền với yêu cầu đưa ông Đỗ Khắc Thân giám đốc Công ty TNHH Mỹ thuật – Xây dựng Thiên Phúc địa chỉ tỉnh Ninh Bình làm Phó Ban quản lý đền. UBND thị trấn Trại Cau tự đưa danh sách tám người trong đó ông Chủ tịch UBND vào Ban quản lý bằng một quyết định số 303 ngày 21 tháng 12 năm 2018. Ban quản lý tám người này không do cộng đồng dân cư bầu ra theo quy định tại Điều 11 Khoản 3 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Quyết định số 303/QĐ-UBND đã được triển khai thực hiện bằng việc mua sắm bàn ghế, két sắt đựng tiền, in ấn phiếu ghi công đức đóng dấu khống của chính quyền để thu tiền công đức. Tổ chức nhiều ngày thu tiền công đức trong đền. Tranh chấp ghi công đức đã dẫn đến xô sát gây thương tích, mất an ninh trật tự tại địa phương.

Sau sự việc này, gia đình bà Lý có nhiều đơn từ gửi đến các nơi, các cấp kêu cứu. Khởi kiện ra Tòa án huyện Đồng Hỷ về hai quyết định trên. Qua hai phiên đối thoại tại toàn án, UBND thị trấn Trại Cau đã ra quyết định thu hồi hủy bỏ hai quyết định này. Nhưng hậu quả hai quyết định bị hủy này gây ra như: Tiền thu được bao nhiêu, ai giữ, sử dụng thế nào, phiếu ghi công đức đóng dấu khống của chính quyền quản lý thế nào. Giải quyết việc gây thương tích, trách nhiệm người ra quyết định trái pháp luật này ra sao vẫn không hề được giải quyết?

 Ban quản lý lần thứ ba thành lập kể từ khi tranh chấp theo quyết định số 247/QĐ-UBND với thành phần vẫn có ông Chủ tịch Vũ Đăng Khoa làm Trưởng ban, ông Đỗ Khắc Thân làm Phó ban. Ban quản lý này được thành lập vẫn trái với quy định pháp luật. Cụ thể:

   - Sai về thời điểm do việc tranh chấp về chủ thể ngôi đền vẫn chưa được xác định của cấp có thẩm quyền nên chưa thể thành lập Ban quản lý đền (Ban quản lý đền chưa có chỗ để hoạt động).

   - Thành viên Ban quản lý đền đưa ông Đỗ Khắc Thân người địa phương khác làm Phó Ban quản lý đền là trái với quy định pháp luật ( theo điều 11 khoản 2 luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016:… là người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Ông Thân không ở tổ 7 thị trấn Trại Cau thì không thể là người có uy tín trong cộng đồng dân cư này).

   - Hai thành viên có tên trong Ban quản lý là bà Hoàng Thị Lý (Phó ban) ông Nông Văn Đoàn (Thủ quỹ) không được họp, không được bàn, không được trang bị trang phục… lại bị Ban quản lý trực xuất ra khỏi đền ngày 03/12/2019 là “lạm quyền” vị phạm pháp luật?

   - Chưa xác định được chủ thể ngôi đền Ban quản lý mới không vào trong đền hoạt động được. Nhưng lại “lập chốt” ở bên ngoài đền để thu tiền công đức là vô cùng phản cảm. Thể hiện hành vi trục lợi. Không thể coi đây là “đưa Ban quản lý vào hoạt động theo quy định pháp luật”?

   - Việc gây mất an ninh trật tự, chia rẽ xóm làng là do sự việc tranh chấp đầy hi hữu này. Trách nhiệm ổn định tình hình địa phương thuộc về UBND huyện Đồng Hỷ công tâm giải quyết.

Với những điều phân tích trên, PLVN và dư luận đang chờ một kết quả, câu trả lời xác đáng, khách quan đúng pháp luật của các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên.

 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất