Sơn La: Thu hồi 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, những băn khoăn chưa có lời giải?UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ngày 01/04/2020 đã ra Quyết định số 805/QĐ-UBND thu hồi GCN quyền sử dụng đất đã cấp trước đó gần 3 năm của 5 hộ dân tại tiểu khu Nhà Nghỉ, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

Ngày 28/7/2017, UBND huyện Mộc Châu đã ban hành Quyết định số 1580/QĐ-UBND về việc cấp GCN quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu vực trước khách sạn Mường Thanh, tiểu khu Nhà Nghỉ, thị trấn Nông Trường Mộc Châu. Quyết định này đã cấp GCN quyền sử dụng đất cho 20 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 8.085,8 m2.

Sơn La: Thu hồi 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, những băn khoăn chưa có lời giải?UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Tuy nhiên, vào ngày 01/4/2020, UBND huyện Mộc Châu lại ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBND hủy một phần Quyết định số 1580/QĐ-UBND đã ký, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Phạm Văn Thịnh, bà Chu Thị Bình (Chu Thị Thanh Bình); ông Phạm Văn Tỉnh, bà Vũ Thị Nhâm; bà Phạm Thị Bích Hoa (Phạm Bích Hoa); bà Đinh Thị Vinh; ông Đinh Công Giáp, bà Hoàng Thị Lâm Nguyệt, địa chỉ thửa đất tại tiểu khu Nhà Nghỉ, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

Lý do thu hồi mà UBND huyện Mộc Châu đưa ra là theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013: “Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai”.

Theo tìm hiểu của PV, thì 5 hộ trên không thuộc diện “trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai”. Vậy quy trình đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất trước đó được thực hiện như thế nào? Có sai sót ở đâu? Những người liên quan đến vụ việc tỏ ra băn khoăn về trách nhiệm thẩm định hồ sơ, ký duyệt của các công chức và lãnh đạo địa phương, và mong muốn các cấp lãnh đạo có câu trả lời thỏa đáng.

Duy Đại - Quyết Thắng

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất