fspin Công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội" - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội"UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2120/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội".

Công nhận danh hiệu Làng nghề Hà Nội

Công nhận danh hiệu "Làng nghề Hà Nội" cho làng nghề sản xuất chăn, ga, gối, đệm Ngọc Động

Theo quyết định, công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” cho làng nghề sản xuất chăn, ga, gối, đệm Ngọc Động. Làng nghề sản xuất chăn, ga, gối, đệm Ngọc Động, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín được UBND Thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” và được hỗ trợ 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng chẵn), trích từ nguồn kinh phí đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, UBND huyện Thường Tín, các cơ quan có liên quan và làng nghề có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

PV


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất