fspin Cụ thể hóa chương trình công tác của BCĐ Trung ương về Phòng, chống tham nhũng - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Cụ thể hóa chương trình công tác của BCĐ Trung ương về Phòng, chống tham nhũngNgày 5/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND, triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Cụ thể hóa chương trình công tác của BCĐ Trung ương về Phòng, chống tham nhũng

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN; áp dụng các cơ chế phòng ngừa tham nhũng theo quy định; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PCTN năm 2018, Luật Tố cáo (sửa đổi), Nghị định quy định về kiểm soát tài sản thu nhập...

Tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng, như: các dự án đầu tư lớn; quản lý, sử dụng đất đai; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án mua sắm lớn từ tài sản nhà nước... Tập trung kiểm tra, thanh tra, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ PCTN; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cho công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp...

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 24/7/2019 về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế; khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, xử lý dứt điểm các vụ án đã khởi tố, điều tra. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tăng cường phối hợp với các cơ quan trưng cầu giám định, cơ quan thực hiện giám định; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về giám định tư pháp cho đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra để đảm bảo chất lượng giám định.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; tăng cường chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác PCTN ở địa phương, cơ sở; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ PCTN trong nội bộ các cơ quan có chức năng PCTN; không để cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực làm nhiệm vụ PCTN; chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về PCTN; kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN.

Các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng; vận động nhân dân thực hiện pháp luật về PCTN, tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng.

N.Q


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất