Hà Nội: Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía BắcMới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2375/UBND-KT, cho ý kiến về tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc.

Hà Nội: Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc

Ảnh minh họa

Theo tờ trình của Sở NN&PTNT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc, quy mô số gian hàng tham gia dự kiến 150 gian, tổ chức trong 5 ngày, dự kiến, từ ngày 20/7/2020 đến ngày 3/8/2020, tại Không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật ẩm thực đường phố quận Tây Hồ.

Sản phẩm trưng bày phải được công nhận từ 3 sao trở lên; các sản phẩm đăng ký dự thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020; các sản phẩm tiềm năng, đặc sản vùng miền tham gia Chương trình OCOP của các địa phương. Sản phẩm đảm bảo có truy xuất nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có bao bì, nhãn mác, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Các hồ sơ, giấy tờ liên quan phục vụ cho công tác kết nối vào hệ thống phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Về việc trên, UBND thành phố đồng ý về chủ trương đề xuất của Sở NN&PTNT về việc tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở Công Thương, Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố, UBND quận Tây Hồ và các đơn vị liên quan xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch chi tiết tổ chức sự kiện trên (gắn với tình hình dịch bệnh Covid 19) đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện theo quy định.

Giao Sở Tài chính kiểm tra, rà soát, hướng dẫn Sở NN&PTNT quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Ngọc Quang


Bài liên quan