Hà Nội đình chỉ hoạt động 1.096 cơ sở vi phạm về PCCC giai đoạn 2015-2020Từ năm 2015 đến nay, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, điều tra và xử lý vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. 

Hà Nội đình chỉ hoạt động 1.096 cơ sở vi phạm về PCCC giai đoạn 2015-2020

Hiện trường của vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông, Hà Nội khiến 13 người chết vào tháng 10/2016

Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng đã lập biên bản và xử phạt hành chính đối với 19.184 tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 65 tỷ đồng; ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động 1.838 cơ sở, đình chỉ hoạt động 1.096 cơ sở.

Cùng với đó, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố luôn quan tâm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các mặt công tác phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cần ưu tiên thực hiện trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội...

Đây là nội dung được nêu trong Báo cáo số 692-BC/TU ngày 2-7-2020 của Thành ủy Hà Nội về “Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TƯ của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy”.

Theo đó, cùng với đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TƯ, Thành ủy Hà Nội cũng rút ra 6 bài học kinh nghiệm về nhiệm vụ này. Trong đó, đáng chú ý, Thành ủy cho rằng, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, coi đây là yếu tố quyết định trong tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; đồng thời phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, với nòng cốt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các cấp, ngành phải chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; làm chuyển biến ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

Thời gian tới, xác định công tác phòng cháy, chữa cháy vẫn khó khăn, còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, Thành ủy Hà Nội xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 47-CT/TƯ, coi công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ thường xuyên, hằng ngày.

N.Q

 

 


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất