Công tác Tư pháp Quận Hoàn Kiếm trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh covid-19.Trong 6 tháng vừa qua, phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các hoạt động phòng, chống dịch bệnh covid-19.

Công tác Tư pháp Quận Hoàn Kiếm trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh covid-19.

UBND quận Hoàn Kiếm 

Trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, để có thể đẩy mạnh, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid -19, Phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm đã tham mưu giúp UBND quận Hoàn Kiếm có văn bản chỉ đạo yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND 18 phường thuộc quận thực hiện tuyên truyền bằng các hình thức như: phát thanh bằng loa di động, thông báo trên bảng tin tổ dân phố,... các quy định của pháp luật, các hành vi vi phạm, chế tài xử lý liên quan đến phòng, chống bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh Covid – 19.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Phòng đã trực tiếp và phối hợp với các ngành thành viên Hội đồng quận như Phòng Văn hóa và thông tin, Phòng Giáo dục và đào tạo quận, Trung tâm y tế biên soạn và phát hành 391,133 tài liệu, trong đó có  35.000 tờ gấp “Tìm hiểu một số quy định về phòng, chống, xử lý vi phạm về bệnh truyền nhiễm” do phòng trực tiếp biên soạn; Phối hợp các đơn vị liên quan biên soạn, phát hành 700 tờ gấp “Bệnh dại, những điều cần biết và biện pháp phòng, chống”, hàng trăm nghìn tờ rơi, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng chống dịch covid và các quy định pháp luật khác tại trạm tin và bộ phận tiếp công dân UBND quận, 18 phường.

Công tác tư pháp trên địa bàn quận Hoàn Kiếm từ đầu năm 2020 được triển khai nghiêm túc, bài bản, có nhiều sáng tạo và đổi mới, đảm bảo việc triển khai đồng bộ và toàn diện đi vào thực chất, trong đó có công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống dịch Covid 19 nói riêng. Công tác chỉ đạo bám sát với nhiệm vụ chính trị của Thành phố và Quận, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và nhiệm vụ trọng tâm về phòng chống dịch Covid 19.

Trần Giang
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất