Khánh Hoà đã hỗ trợ 1.594 trường hợp theo Nghị định 76Sáng 9-7, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa  tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lĩnh vực vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 

Các đại biểu góp ý kiến.

Các đại biểu góp ý kiến.

Theo Quyết định số 582 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh có 16 xã và 20 thôn thuộc khu vực III. Tính từ khi Nghị định số 76/2019 của Chính phủ có hiệu lực đến ngày 22/6/2020, tỉnh đã giải quyết cho 1.594 trường hợp với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng, trong đó có 184 trường hợp ở các Sở có đơn vị trực thuộc vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn và 1.416 trường hợp ở các thôn, xã khu vực III. Về các chế độ trợ cấp, phụ cấp đã thực hiện, tỉnh đã triển khai thực hiện 4 chế độ trợ cấp, phụ cấp gồm: phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, trợ cấp công tác lâu năm, trợ cấp lần đầu công tác, phụ cấp ưu đãi theo nghề. Theo đánh giá, Nghị định 76/2019 của Chính phủ đã hệ thống hoá, khắc phục được tình trạng cùng một chính sách nhưng quy định tại nhiều Nghị định khác nhau, quy định cụ thể địa bàn áp dụng và đối tượng hưởng chính sách, đồng thời vẫn đảm bảo tiếp tục kế thừa 9 chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại các Nghị định trước đây. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay ở các địa phương là việc xác định đối tượng áp dụng cho trường hợp người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan, đơn vị của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Ngoài ra, thời điểm chi trả trợ cấp lần đầu phụ thuộc vào việc bố trí kinh phí thực hiện của địa phương thay vì chi trả ngay khi đối tượng đến nhận công tác theo quy định; đối tượng được chi trả, hỗ trợ còn sót so với thực tế...

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Dân tộc HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương hướng dẫn thống nhất việc áp dụng các đối tượng thụ hưởng, xác định vùng thiếu nước ngọt và sạch theo mùa trình HĐND xem xét quyết định thời gian hưởng và mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt cho phù hợp với tình hình cụ thể; chỉ đạo Sở Tài chính và UBND các địa phương căn cứ thẩm quyền chi trả chế độ theo các quy định tại các Nghị định; rà soát, xử lý hợp lý các trường hợp hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ trong chỉ tiêu biên chế đã công tác lâu năm nhưng chưa được thi tuyển.

Theo Báo Khánh Hòa


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất