Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng loạt sai phạm xảy ra tại Trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà NộiKhông chỉ bị các nhà đầu tư “tố” chậm chuyển từ mô hình dân lập sang tư thục theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, mới đây Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng loạt sai phạm xảy ra tại Trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội (ĐH KD&CN Hà Nội).

Trường ĐH KD&CN Hà Nội sai phạm những vấn đề gì?

Theo kết quả thanh tra được Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào ngày 27/5/2020, Trường KD&CN Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ 9/10 chuyên ngành vượt năng lục theo quy định tại Điểm A, Khoản 4, điều 10 của thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT trong nhiều năm liền.

Cụ thể, tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017 vượt chỉ tiêu đã được thông báo trước đó. Theo đó, khối ngành III vượt 79%, khối ngành V vượt 35%.

Năm 2018 vượt chỉ tiêu so với chỉ tiêu được trường tự xác định các ngành/chuyên ngành gồm: Tài chính-Ngân hàng vượt 36%, quản lý Kinh tế vượt 96,6%, Quản lý công vượt 98%, năm 2019 chỉ ngành Quản lý công vượt chỉ tiêu 263%. 

Tuyển sinh đãi học chính quy năm 2018 vượt 37%, năm 2019 vượt 46,3%. Các hành vi trên vi phạm quy định tại điểm D, khoản 2, điều 10 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Về công tác quản lý đào tạo, Trường KD&CN Hà Nội đã sai phạm khi giao cho Trung tâm Tin học quản lý kết quả học tập toàn khóa của sinh viên, không có đơn vị kiểm soát, việc phân quyền chỉnh sửa điểm thi và quản lý trên hệ thống chưa rõ ràng.

Một số túi bài thi tự luận kết thúc học phần trình độ ĐH có hiện tượng chấm thi chưa đúng quy định tại Khoản 3. Điều 12  Quy chế 25 và Quy chế 634/QĐ-BGH ngày 15/2/2014 của trường.

Thanh tra Bộ Giáo dục công bố hàng loạt sai phạm xảy ra tại Trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội

Kết luận thanh tra chỉ ra hành loạt sai phạm ở Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Việc xét tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp sớm hoặc tốt nghiệp bổ sung không thông qua Hội đồng  xét tốt nghiệp của trường là không đúng quy định tại Khoản 2, Điều 17 Quy chế 25.

Việc ghi chép thông tin theo dõi, quản lý các lớp liên kết đào tạo, các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ, đào tạo trình độ tiến sĩ chưa đầy đủ thông tin.

Trường tổ chức đào tạo một số học phần trình độ thạc sĩ của 19 lớp ngoài trụ sở chính của trường chưa được phép của cơ quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT, vi phạm quy định tại Điểm D, Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Sổ gốc văn bằng chưa đúng mẫu theo quy định, mẫu phôi văn bằng của trường chưa đúng quy định tại Điều 8 Quy chế văn bằng chứng chỉ. Trường chưa thực hiện việc chỉnh sửa văn bằng chứng chỉ cho người học, chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 26 Quy chê văn bằng chứng chỉ.

Về các điểu kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra Bộ giáo dục và Đào tạo kết luận.

Có sự không thống nhất về kê khai giảng viên giữa đề án tuyển sinh, bảng lương trên trang thông tin điện tử của trường.

10 ngành trình độ ĐH của trường không đảm bảo điều kiện duy trì ngành theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 6/9/2017 của Bộ GDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành dào tạo ĐH ;  3 ngành trình độ thạc sĩ chưa bảo đảm điều kiện duy trì ngành theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 4/7/2017 của Bộ GDĐT.

Chương tình đào tạo trình độ thạc sĩ đối với học viên khóa 2017-2019 không đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu theo quy định tại Khoản 2 điều 4 Thông tư sơ/2015 /TT-BGDĐT.

Trường chưa thực hiện đúng quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục Đại học ban hành kèm theo Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT đối với 2 giáo trình tiếng Trung Quốc. Điều này vi phạm vào quy định tại khoản 1 điều 23 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP.

Ban Giám hiệu Trường ĐH KD&CN Hà Nội lấy ý kiến cổ đông sai luật, không cho cổ đông xem báo cáo tài chính

Ngoài việc sai phạm như báo cáo của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu, Ban Giám hiệu Trường ĐH KD&CN Hà Nội còn bị các cổ đông “tố” lấy ý kiến không đúng quy định. 

Cụ thể, ngày 20/5/2020, Hội đồng quản trị trường ĐH KD&CN Hà Nội tổ chức cuộc họp, tại cuộc họp này, đại diện trường cho biết năm 2019 đã tổ chức lấy ý kiến của 98,3 cổ đông, 96% đại diện góp vốn đã nhất trí duy trì phương thức phi lợi nhuận. Tuy nhiên, đại diện cổ đông cho biết việc lấy ý kiến này không minh bạch, cổ đông không được giải thích rõ ràng và việc lấy ý kiến được thực hiện tại phòng…tài vụ thay vì tổ chức hội nghị lấy ý kiến.

Ngoài ra, theo phản ánh của các cổ đông, từ nhiều năm nay lãnh đạo trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ (ĐH KD&CN Hà Nội) không cung cấp báo cáo tài chính hàng năm cho các cổ đông. 

“Lẽ ra hàng năm, lãnh đạo hiện tại của trường phải cho bộ phận chuyên môn làm báo cáo tài chính. Tổ chức kiểm toán độc lập để cho các cổ đông biết tình hình lỗ lãi của trường như thế nào. Thế nhưng họ đã không làm vậy”, một cổ đông cho biết.

Để thay thế báo cáo tài chính, tại các hội nghị cổ đông hàng năm, lãnh đạo trường ĐH KD&CN Hà Nội tiến hành phát cho mỗi người một bản gọi là “dự toán”, trên có đóng dấu “tài liệu thu hồi sau hội nghị”, như thể là tài liệu mật! 

Như vậy, để biết hàng năm ngôi trường mà mình đầu tư thu các khoản phí gì, bao nhiêu, chi ra sao, lỗ lãi thế nào, các cổ đông chỉ có cách tra cứu, phân tích thủ công những con số chi chít được in trong báo cáo. Và thời gian mà ban tổ chức dành cho công việc này chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ!

Tuy nhiên, theo các cổ đông thì có xem xét, phân tích thì cũng thế, bởi năm nào cũng như năm nào, các khoản thu chi hầu như chỉ là con số 0 tròn trĩnh, họa hoằn lắm, như năm học 2018-2019, sau khi trừ đi các khoản thu chi, tài chính của Trường (ĐH KD&CN Hà Nội) còn chênh lệch 177 triệu đồng.

Cụ thể, trong năm học 2018-2019, số tiền học phí thu được là 288,5 tỷ đồng (làm tròn); lệ phí: 4,9 tỷ đồng; lãi ngân hàng:  2 tỷ đồng, thanh lý tài sản cố định: 130 triệu đồng; các khoản thu khác: 6,3 tỷ đồng; tiền khấu hao: 23,3 tỷ đồng. Tổng cộng tất cả các khoản, năm học 2018-2019 là 325, 3 tỷ đồng.

Tổng số tiền phải chi ra sau khi trừ chi phí khấu hao (2,3 tỷ đồng) là 302 tỷ đồng, trong đó lương và thù lao chiếm 178 tỷ đồng, chi trả tiền lãi cổ đông là 11,9 tỷ đồng, chi phí quản lý là 16,6 tỷ đồng, còn lại đa số chi vào cơ sở vật chất…

Trao đổi với phóng viên, ông Lại Việt Hùng, Trưởng ban liên lạc của các cổ đông cho biết, việc đầu tư cơ sở vật chất cho trường và những chi phí  liên quan đến chuyên môn và các cổ đông khác không ý kiến. Tuy nhiên, tất cả đều phải minh bạch, phải có hóa đơn chứng từ đúng quy định của pháp luật.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 3.6.2019, Thủ tướng chính phủ đã có quyết định  671/QĐ-TTg về việc chuyển Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (ĐH KD&CN Hà Nội) sang mô hình trường tư thục. Thế nhưng, Ban giám hiệu của trường này kéo dài việc thực thi quyết định này khiến các cổ đông bức xúc.

N.MINH
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất