Ai là người cản trở UBND tỉnh cử lại đại diện quản lý phần vốn nhà nước ở Vungtauship?Nhập bia về bán ở cửa hàng miễn thuế giá cao hơn trong nước, bán hàng không xuất hóa đơn và chuyển khoản hàng trăm triệu đồng vào tài khoản cá nhân. Khiếu nại việc Quyết định khi UBND tỉnh cử thêm người đại diện phần vốn nhà nước.

Nhập bia giá cao, yêu cầu khách hàng chuyển khoản cho cá nhân

       Ngày 24/3/2015, Tổng giám đốc Vungtauship trình Hội đồng Quản trị (HĐQT) văn bản số 235/VTS-KHTH, phê duyệt phương án kinh doanh cửa hàng miễn thuế (DFS). Tiếp đến, HĐQT Vungtauship thống nhất triển khai mở DFS trên nguyên tắc có hiệu quả và bảo toàn vốn tại Nghị quyết số 273A/NQQ-HĐQT/VTS ngày 16/4/2015.

       Sau khi được HĐQT thống nhất, Vungtauship ký hợp đồng nhập khẩu bia Heineken với Công ty Krome Trading để nhập khẩu bia Heineken loại 330ml, đóng thùng, mỗi thùng 24 lon, xuất xứ Hà Lan với giá 12,5 EUR/ thùng. Khi nhập bia Vungtauship, Vungtauship bán tại cửa hàng miễn thuế ở KCN Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ai là người cản trở UBND tỉnh cử lại đại diện quản lý phần vốn nhà nước ở Vungtauship?Ông Mai Ngọc Qúy mang rượu ngoại ra khỏi cửa hàng miễn thuế bán cho khách hàng, không xuất hóa đơn (Ảnh Hoài Nam)

       Tuy nhiên, việc nhập khẩu bia Heineke được Vungtauship báo cáo lỗ, nên một số cổ đông tố cáo. Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Sau đó kết luận, việc Vungtauship nhập bia Heineken về bán ở cửa hàng miễn thuế không bán được, nên Vungtauship thực hiện việc nộp thuế nhập khẩu để bán trong nước. Hậu quả là tổng chi phí mỗi thùng nhập khẩu là 452.703đ/thùng, bán ra 400.000đ/thùng, lỗ 52.700đ/thùng.

       Không chỉ kinh doanh bia lỗ, người quản lý cửa hàng miễn thuế của Vungtauship có dấu hiệu của tội phạm hình sự.

       Cụ thể, năm 2019 ông Mai Ngọc Qúy là quản lý cửa hàng miễn thuế ở KCN Phú Mỹ. Ông Qúy bán hàng không xuất hóa đơn nhiều mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng rượu ngoại. Nghiêm trọng hơn, ông Qúy còn yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình.

       Theo chứng cứ mà PV thu thập được, có những phiếu chuyển khoản của một khách hàng chuyển vào tài khoản của ông Qúy gần 290 triệu đồng.

Ai là người cản trở UBND tỉnh cử lại đại diện quản lý phần vốn nhà nước ở Vungtauship?Cửa hàng miễn thuế do ông Mai Ngọc Qúy quản lý, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hàng trăm triệu đồng.

       Như vậy việc kinh doanh bia Heineken tại cửa hàng miễn thuế lỗ, đồng nghĩa tiền của nhà nước bị thất thoát. Riêng bán hàng không xuất hóa đơn và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân có dấu hiệu của tội “vi phạm quy định về Kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” được quy định tại điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Không chấp hành chỉ đạo của cấp trên

       Từ đơn khiếu nại tố cáo, Kiểm toán vào cuộc và Sở Tài chính lập đoàn kiểm tra, xác minh, kết luận hàng loạt sai phạm, sau đó đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm điểm người nắm vốn nhà nước ở Vungtauship.

       Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, mặc dù UBND tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo ông Nguyễn Khắc Du viết bản tự kiểm điểm gửi về UBND tỉnh và các Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhưng vụ việc vẫn rơi vào im lặng.

Ai là người cản trở UBND tỉnh cử lại đại diện quản lý phần vốn nhà nước ở Vungtauship?  UBND tỉnh chỉ đạo các ban ngành kiểm điểm xử lý trách nhiệm ông Nguyễn Khắc Du - người quản lý vốn ở Vungtauship.

Ai là người cản trở UBND tỉnh cử lại đại diện quản lý phần vốn nhà nước ở Vungtauship?

    Ai là người cản trở UBND tỉnh cử lại đại diện quản lý phần vốn nhà nước ở Vungtauship?

                                Sở Nội vụ có văn bản yêu cầu ông Nguyễn Khắc Du kiểm điểm với 9 nội dung sai phạm

       Đáng chú ý, ngày 22/10/2019 chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Nội vụ có văn bản số 1402/SNV-CCVC về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với người đại diện phần vốn nhà nước, tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu gửi đích danh ông Nguyễn Khắc Du, đề nghị ông Nguyễn Khắc Du viết bản tự kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và tự nhận hình thức xử lý theo quy định đối với 9 nội dung sai phạm. Trong 9 nội dung sai phạm được Sở Nội vụ chỉ rõ, có nội dung để vợ kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp phụ trách, có dấu hiệu vi phạm tại Điều 29 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

       Tuy nhiên, sai phạm đã được chỉ rõ, nhưng ông Nguyễn Khắc Du vẫn giữ vững ghế Tổng giam đốc tại Vungtauship. Thậm chí cổ đông tại Vungtauship có văn bản gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị thay Tổng giám đốc, nhưng đến nay đề nghị này cũng chỉ là văn bản mà thôi.

Ai cản trở việc điều chỉnh phần vốn nhà nước?

          Có lẽ để ông Nguyễn Khắc Du nắm 53,17% vốn nhà nước ở Vungtauship đã tạo ra thế độc quyền, nên Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Vungtauship. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính, ngày 21/02/2020 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 346/QĐ-UBND, do phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ký. Theo đó, ông Nguyễn Khắc Du được giao quản lý 26% (thay vì 53,17% trước đó), ông Lê Ngọc Dương được giao quản lý 26%; Bà Lê Ngọc Mai Thảo được giao quản lý 27,17%. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ký.

Ai là người cản trở UBND tỉnh cử lại đại diện quản lý phần vốn nhà nước ở Vungtauship?Quyết định 346/QĐ-UBND về việc cử thêm người đại diện vốn nhà nước ở Vungtauship, trong đó giảm phần vốn do ông Nguyễn Khắc Du quản lý từ 53,17% xuống 26%.

Ai là người cản trở UBND tỉnh cử lại đại diện quản lý phần vốn nhà nước ở Vungtauship?    Tỉnh ủy có văn bản yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, tạm thời chưa thực hiện Quyết định 346/QĐ-UBND tỉnh.    

     Tuy nhiên, Quyết định 346/QĐ-UBND chưa khô mực, thì ngày 26/02/2020 Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh, ký văn bản số 7085/CV/TU gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị xem xét lại Quyết định 346/QĐ-UBND ngày 21/02/2020, về việc cử lại người đại diện quản lý vốn nhà nước tại Vungtauship.

       Tiếp đến, ngày 02/3/2020 cũng Bí thư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh, ký văn bản số 7104/CV/TU gửi Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo công văn 7104/CV/TU thấy rõ ai là người bức xúc với Quyết định 346 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu “… do việc cử người đại diện vốn nhà nước không đúng đối tượng và không đúng quy trình theo quy định pháp luật, chưa được sự đồng ý của cấp ủy cùng cấp; Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tạm thời chưa thực hiện Quyết định 346/QD—UBND, ngày 21/2/2020…”  

       Để khẳng định Quyết định 346/QĐ-UBND là đúng pháp luật, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Nguyễn Thành Long ký văn bản số 154/CV/BCS, ngày 17/3/2020, khẳng định việc giảm quản lý phần vốn của ông Nguyễn Khắc Du từ 53,17% xuống còn 26% là phù hợp với tình hình quản lý vốn, tài sản và tính kế thừa trong công tác quản lý người đại diện tại Vungtauship; Cử ông Lê Ngọc Dương không là đảng viên nắm giữ 26% vốn tại Vungtauship là đúng quy định…

Ai là người cản trở UBND tỉnh cử lại đại diện quản lý phần vốn nhà nước ở Vungtauship?                     Trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Vungtauship).

      Đặc biệt, ngày 16/3/2020 Bộ Nội vụ có văn bản số 1223/BNV-CCVC, gửi Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trả lời về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ tên 50% vốn điều lệ có phải là đảng viên hay không; Bộ Nội vụ khẳng định không có văn bản nào quy định cử người đại diện vốn nhà nước bắt buộc phải là đảng viên. Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ vào quy định cụ thể của tỉnh, về tiêu chuẩn chức danh dự kiến cử làm đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước theo thẩm quyền.

       Mặc dù việc cử thêm người đại diện quản lý phần vốn tại Vungtauship của UBND tỉnh theo Quyết định 346 ngày 21/2/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không trái quy định pháp luật. Nhưng đến nay Quyết định 346 vẫn chưa được triển khai. Vì sao không triển khai? câu trả lời này Báo Pháp luật Việt Nam nhường lại cho UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

     Từ những chứng cứ thu thập được, cũng như để xử lý nghiêm đảng viên được giao quản lý vốn nhà nước sai phạm làm thất thoát ngân sách, ngày 9/9/2020 Báo Pháp luật Việt Nam có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chỉ rõ sai phạm của ông Nguyễn Khắc Du, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ bản chất sự việc, vì sao ông Nguyễn Khắc Du không chấp hành các chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

HOÀI NAM

 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất