Bắc Giang: Nhiều uẩn khúc trong vay tín dụng ngân hàng của Doanh nghiệp tư nhân Ánh HồngMặc dù đã được ngân hàng đồng ý cho ký một số giấy nhận nợ, một số ủy nhiệm chi, nhưng Doanh nghiệp tư nhân Ánh Hồng khẳng định không nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Khu công nghiệp Đình Trám Bắc Giang, do chưa nhận được số tiền vay.

Không nợ tiền ngân hàng

Đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Hồng - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Ánh Hồng, cho biết: Ông Đào Hữu Thỏa – Nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Khu công nghiệp Đình Trám Bắc Giang; ông Vi Văn Hoan – Nguyên Trưởng phòng tín dụng của Ngân hàng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm sai lệch hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt tài sản của Doanh nghiệp Ánh Hồng. Nội dung đơn cho biết:

Ngày 30/9/2010, Doanh nghiệp tư nhân Ánh Hồng ký hợp đồng tín dụng số 102712312/HĐTD với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Khu công nghiệp Đình Trám Bắc Giang do ông Đào Hữu Thỏa làm Giám đốc, ông Vi Văn Hoan làm trưởng phòng tín dụng vay số tiền 9 tỷ đồng, có các tài sản kèm theo.

Quá trình giải ngân vay vốn, doanh nghiệp đã ký các giấy nhận nợ trước khi được giải ngân số tiền 9 tỷ trong năm 2011 và đến ngày 30/12/2011, doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho ngâng hàng, bà Lương Thị Ngà là người thu tiền, in chứng từ giao dịch, đóng dấu đã thu tiền trả cho doanh nghiệp 1 bản để lưu.

Doanh nghiệp tư nhân Ánh Hồng có nguyện vọng đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Khu công nghiệp Đình Trám Bắc Giang cho vay tiếp và đã được ngân hàng đồng ý cho ký một số giấy nhận nợ, doanh nghiệp ký một số ủy nhiệm chi... đề ngày 30/12/2011, tuy nhiên, Doanh nghiệp tư nhân Ánh Hồng chưa được chứng nhận số tiền vay do ngân hành giải ngân. Cụ thể như sau:

Chứng từ giao dịch 2 khoản tiền mặt là gồm một phiếu 2 tỷ và một phiếu 1.374.025.000 đồng, đều lập ngày 30/12/2011 không có chữ ký của Giám đốc duyệt, kiểm soát nên tôi Nguyễn Thị Hồng chưa nhận được tiền mặt. Mặt khác, tại thời điểm bà Hồng ký các chứng từ này đã hết giờ hành chính, cán bộ ngân hàng đã về không có thủ quỹ để chi tiền. Việc này có kế toán của Doanh nghiệp tư nhân Ánh Hồng và con trai bà đi cùng đến ngân hàng làm việc chứng kiến đều biết.

 

Bắc Giang: Nhiều uẩn khúc trong vay tín dụng ngân hàng của Doanh nghiệp tư nhân Ánh Hồng

Một số giấy tờ liên quan trong việc vay tín dụng ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Khu Công nghiệp Đình Trám Bắc Giang mà Doanh nghiệp tư nhân Ánh Hồng cho rằng, còn nhiều uẩn khúc.

Việc lập chứng từ này cũng chỉ là khống vì tại thời điểm bà Hồng ký không có mặt kế toán trưởng, không có thủ quỹ, các cán bộ của ngân hàng đã về nghỉ vì hết giờ hành chính; kế toán trưởng cũng không ký vào chừng từ này mà là ông Vi Văn Hoan ký vào phần chữ ký của kế toán trưởng rồi đưa lại cho bà Hồng một bản để giữ và bà cũng chưa được nhận hai khoản tiền trên.

Ủy nhiệm chi theo các giấy nhận nợ lập ngày 30/12/2011 chuyển từ đơn vị trả tiền Doanh nghiệp Ánh Hồng vào đơn vị nhận tiền Doanh nghiệp Ánh Hồng thì chữ ký ở phần trưởng phòng kế toán ngân hàng là chữ ký của ông Vi Văn Hoan là không phù hợp với quy định của luật ngân hàng và cũng không có việc chuyển tiền cho chúng tôi.

Ủy nhiệm chi ngày 30/12/2011, thể hiện doanh nghiệp tư nhân Ánh Hồng có chuyển cho Doanh nghiệp tư nhân Ánh Hồng số tiền 2.740.000.000 đồng thanh toán tiền mua hàng không có chữ ký của Trưởng phòng kế toán ngân hàng, đồng thời ngân hàng có in và đóng dấu thể hiện “ghi có vào tài khoản” không đề ngày và doanh nghiệp tư nhân Hồng Việt (Công ty của em trai bà Hồng, trong số tiền vay, có chuyển cho công ty Hồng Việt) cũng không nhận được số tiền này.

Ủy nhiệm chi đề ngày 31/12/2011 số tiền 2.260.000.000 đồng để thanh toán tiền mua hàng từ Doanh nghiệp tư nhân Hồng Việt cho Doanh nghiệp tư nhân Ánh Hồng cũng không thể chuyển tiền được vì ngày 31/12/2011 lại là ngày thứ 7 (ngày nghỉ) không làm việc. Dựa vào các chứng từ giao dịch trong ngày 30/12/2011; ngày 31/12/2011 của ngân hàng giao cho doanh nghiệp tư nhân Ánh Hồng lưu mà bà Hồng nêu trên là không phù hợp với quy định của ngân hàng.

Theo giấy nhận nợ ngày 10/2/2012, số tiền 300 triệu đồng và giấy nhận nợ ngày 8/3/2012 số tiền 675 triệu đồng thì ngân hàng không chuyển tiền cho doanh nghiệp (thể hiện trong sổ theo dõi tài khoản của doanh nghiệp); Còn việc ngân hàng chuyển đi đâu, doanh nghiệp không rõ. “Tôi khẳng định doanh nghiệp tư nhân Ánh Hồng không nhận được số tiền trên và nếu nhận được thì doanh nghiệp phải làm các thủ tục rút ra hoặc chuyển đi để thanh toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động”, nội dung đơn nêu rõ.

Bà Hồng cũng cho biết, tất cả các giấy nhận nợ ngày 30/12/2011 đều thể hiện là thanh toán cho hợp đồng kinh tế số 03/HĐKT ngày 10/4/2011 thì toàn bộ số tiền sẽ chỉ chuyển cho một hợp đồng kèm theo hóa đơn chứng từ liên quan đến hợp đồng này chứ không thể tùy tiện giải ngân cho hoạt động kinh doanh khác được và lại càng không thể nhận được tiền mặt như chứng từ giản ngân đã thể hiện, giao lại cho bà Hồng lưu giữ.

Ngân hàng chuyển tiền cho doanh nghiệp nhưng trên sổ phụ của doanh nghiệp mà ngân hàng cung cấp không thể hiện đầy đủ các khoản tiền, nhất là  ngày 10/2/2012; ngày 8/3/2012 số dư tài khoản chỉ có hơn một triệu đồng. “Điều này rất vô lý nhưng đã không được tòa án làm rõ trong quá trình giải quyết vụ án, đồng thời cũng minh chứng rằng ngân hàng không chuyển tiền thực tế mà là chỉ làm trên “mây” cho doanh nghiệp, thể hiện rất rõ bản chất mập mờ, không hiểu biết, lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp”, nội dung đơn khẳng định.

Từ các dữ liệu trên, Doanh nghiệp tư nhân Ánh Hồng khẳng định không nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Khu công nghiệp Đình Trám Bắc Giang khoản tiền này.

Đấu giá tài sản không đúng quy định, không cung cấp chứng cứ cho tòa án

Trong đơn, bà Hồng khẳng định hành vi tiến hành đấu giá tài sản của Doanh nghiệp tư nhân Ánh Hồng không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng. Cụ thể, đầu năm 2013, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Khu công nghiệp Đình Trám Bắc Giang, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, tự ý thuê đơn vị khác để bán đấu giá tài sản của Doanh nghiệp khi chưa có bất cứ kết luận đúng sai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngân hàng đã ký hợp đồng bán đấu giá tài sản với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang vào các ngày 12/11/2012; ngày 28/1/2013; ngày 14/3/2013; ký hợp đồng bán đấu giá tài sản với Công ty TNHH Đấu giá Bắc Hà ngày 11/5/2013.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Khu công nghiệp Đình Trám Bắc Giang khởi kiện doanh nghiệp tư nhân Ánh Hồng đòi số tiền 13.062.446.042 đồng, trong đó nợ gốc là 8.910.000.000 đồng, nợ lãi là 4.152.446.042 đồng tính đất ngày 17/4/2014 là không đúng quy định của pháp luật vì doanh nghiệp được nhận số tiền vay theo giất nhận nợ nên không nợ ngân hàng số tiền này.

Ngân hàng đã không cung cấp chứng từ đầy đủ cho Toà án khi khởi kiện nên tòa án đã không xác minh thu thập tài liệu chứng cứ, không đưa người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vào tham gia vụ án mà chỉ căn cứ vào giấy nhận nợ để đòi tiền doanh nghiệp thì quá vô lý.

Đơn thư cũng cho rằng: “Ngân hàng phải làm rõ, phải chứng minh cho doanh nghiệp biết doanh nghiệp được nhận tiền như thế nào thì chúng chúng tôi mới có căn cứ để trả nợ, chứ không phải chỉ căn cứ vào mỗi giấy nhận nợ chúng tôi ký nhưng không đưa tiền mà vẫn bắt trả thì chúng tôi không đồng ý”.

Trong đơn thư, bà Hồng cũng cho biết, tòa án đã không đưa Doanh nghiệp tư nhân Hồng Việt và một số nhân chứng liên quan đến hoạt động tín dụng vào tham gia tố tụng trong vụ án này.

Với vụ việc phức tạp cùng số tiền lớn như vậy, chúng tôi mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền nên rà roát, tìm hiểu kỹ, tìm hiểu rõ vụ việc trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyễn Hoa
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất