Bắc Giang: Tái phạm gây ô nhiễm, Công ty chăn nuôi Hoà Phát bị đình chỉ 3 thángChủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định xử phạt Công ty chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH một thành viên chăn nuôi hòa Phát Bắc Giang (Công ty chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang - pv) có địa chỉ tại thôn Bầu, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang: Tái phạm gây ô nhiễm, Công ty chăn nuôi Hoà Phát bị đình chỉ 3 tháng

Người dân chặn đường phản đối

Trước đó, hàng trăm người dân ở các thôn Hạ, Bản Bầu, Đồng Chòi… xã Long Sơn tập trung chặn đường, bao vây khu vực cổng Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang, không cho người và phương tiện ra vào để phản đối doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại địa phương.

Suốt nhiều ngày, người dân căng lều bạt yêu cầu Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang có biện pháp xử lý nước thải và mùi hôi phát sinh trong quá trình chăn nuôi. UBND xã Long Sơn đã báo cáo tình hình đến UBND huyện Sơn Động và phối hợp với lực lượng Công an huyện, đại diện Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang để giải thích, trao đổi, đối thoại với nhân dân.

Tuy nhiên, rất đông người vẫn tiếp tục ở lại trước cổng công ty. Tại cuộc đối thoại, nhiều người dân bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh trong quá trình chăn nuôi lợn của Công ty Hòa Phát.

Những ngày gần đây, tại các trang trại mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, nước thải màu đen đặc được xả ra suối Bài, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân xã Long Sơn và một phần xã Dương Hưu. Trước tình hình khiếu kiện đông người, phức tạp về môi trường tại huyện Sơn Động, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang đã quyết định kiểm tra đột xuất việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đối với Công ty Chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang.

Xả thải vượt quy chuẩn

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC ngày 24/4/2019 của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định xử phạt Công ty chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang đã thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm hành chính như sau:

Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 05 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp lượng nước thải từ 400 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 600 m3/ngày (24 giờ) tại khu II thôn Hạ, Đồng Chòi, Bản Bầu, xã Long Sơn, huyện Sơn Động (Nước thải chăn nuôi của Công ty lấy sau hệ thống xử lý nước thải của module 5 và module 6 trước khi thải ra môi trường có thông số BOD5 vượt 1,78 lần; thông số COD vượt 1,16 lần; thông số Tổng nitơ vwowtk 1,66 lần; thông số Tổng Coliform vượt 9,2 lần so với giá trị Cmax cột B QCVN 62:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi; lưu lượng nước thải của Công ty là 400 m3/ngày (24 giờ)); quy định tại điểm k khoản 5 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016.

Điều đáng nói, trước đó ngày 15/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 1246/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 nhưng đến nay, Công ty này lại tiếp tục tái phạm.

Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Giang quyết định xử phạt 360 triệu đồng. Phạt tăng thêm 10% của mức phạt tiền đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải nêu trên đối với thông số COD vượt 1,16 lần, phạt tăng thêm 20% của mức phạt tiền đối với thông số BOD5 vượt 1,78 lần, phạt tăng thêm 20% của mức phát tiền đối với thông số Nitơ vượt 1,66 lần.

Tổng mức phạt tăng thêm 50%. Tổng mức tiền phạt là 540 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty chăn nuôi Hòa Phát Bắc Giang còn bị đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường trong thời hạn 3 tháng để khắc phục hậu quả.

Công ty phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm; thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường; báo cáo bằng văn bản kết quả khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra, gửi về Sở TN&MT Tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Sơn Động, UBND xã Long Sơn xong trước ngày 25/7/2019 để kiểm tra, giám sát theo quy định.

Nguồn Phapluatplus


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất