Bắc Kạn: Kiểm tra phương án xây dựng tuyến đường kết nối Quảng Khê – Khang NinhVừa qua, ông Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường và phương án xây dựng tuyến đường kết nối Quảng Khê – Khang Ninh, vòng quanh bờ hồ Ba Bể.

Bắc Kạn: Kiểm tra phương án xây dựng tuyến đường kết nối Quảng Khê – Khang Ninh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên và đoàn công tác kiểm tra hiện trường đường vòng quanh hồ Ba Bể

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đã báo cáo phương án thi công 02 tuyến đường kết nối với hồ Ba Bể, bao gồm tuyến điểm đầu giao với đường tỉnh 254 Km105+00, điểm cuối giao với đường tỉnh 258 Km49+200; tuyến điểm đầu giao với đường Bắc Kạn – Ba Bể Km37+00 điểm cuối Km14+700 giao với khu vực xã Khang Ninh và dự án thi công tuyến đường vòng quanh bờ hồ Ba Bể.

Các sở, ngành, địa phương cơ bản nhất trí với phương án được trình bày, đồng thời đề nghị khi triển khai dự án, các bên liên quan cần tuân thủ nghiêm các quy định về đánh giá tác động môi trường rừng đặc dụng thuộc vùng lõi; đối với cầu treo Pác Ngòi đã xuống cấp cần hạn chế tải trọng xe.

Một số phương án được đưa ra như: Làm cầu qua khu vực bản Pác Ngòi nối sang bên đường vòng hồ; các tuyến kết nối với hồ Ba Bể cần khảo sát và xin ý kiến của Vườn Quốc gia và chính quyền địa phương.

Bắc Kạn: Kiểm tra phương án xây dựng tuyến đường kết nối Quảng Khê – Khang Ninh

Cuộc họp trao đổi phương án triển khai các tuyến đường kết nối với hồ Ba Bể

Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương đồng thời nhấn mạnh: Đường vòng quanh bờ hồ Ba Bể cơ bản đã có dự án, tuy nhiên cần phải xem xét cụ thể xây dựng dự án mới cho phù hợp với quy mô hiện nay. Ngoài ra cần xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện. Việc đánh giá tác động môi trường phải được Chính phủ phê duyệt, trên cơ sở đó mới có thể thực hiện các dự án cụ thể. Đối với 02 tuyến đường kết nối với hồ Ba Bể, tỉnh giao cho các sở, ngành chuyên môn tham mưu, xây dựng cụ thể chi tiết. Tỉnh sẽ tổ chức họp với các sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo cụ thể và thực hiện các bước đầu tư triển khai các dự án này.

Huyện Ba Bể nhất trí với chủ trương nâng cấp tuyến đường vòng quanh hồ, đề nghị tỉnh sớm triển khai thực hiện. Bên cạnh việc đầu tư các tuyến đường giao thông cần đầu tư đồng bộ về điện, hệ thống thoát nước, điểm dừng nghỉ và tiến hành đánh giá tác động môi trường trình Chính phủ xem xét quyết định.

Sơn Hải


Bài liên quan