Bạc Liêu: Cưỡng chế công trình xây dựng trái phép nếu không tự tháo dỡPhó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu Trần Văn Mậu vừa ra thông báo số 122/TB-UBND về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm tại công trình trên địa bàn khóm Trà Khứa, Phường 8, TP Bạc Liêu.

Theo thông báo này, ông Đào Chí Tâm (sinh năm 1989, nơi ở hiện tại: Số 40, khu Tràng An, đường số 13, Khóm 1, Phường 7, TP Bạc Liêu) không thực hiện đúng quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 03/2018 TT-BXD ngày 24/4/2018 quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ, đồng thời đã quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính mà ông Đào Chí Tâm không xuất trình giấy phép xây dựng được cấp cho công trình.

Căn cứ Khoản 12 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ và Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng, UBND TP Bạc Liêu yêu cầu ông Đào Chí Tâm phải thực hiện biện pháp buộc tự tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo.

Sẽ cưỡng chế công trình xây dựng trái phép nếu không tự tháo dỡCông trình xây dựng vi phạm của ông Đào Chí Tâm (tại khóm Trà Khứa, Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Hết thời hạn quy định trên, ông Đào Chí Tâm không thực hiện thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Ngày 3/4, Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ra Văn bản số 1184/UB-KT chỉ đạo về việc xử lý vi phạm công trình xây dựng của ông Đào Chí Tâm (tại khóm Trà Khứa, Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Văn bản nêu rỏ, đề nghị UBND thành phố Bạc Liêu chỉ đạo quyết liệt và nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành đã qua. Thời gian tới phải có biện pháp kiểm tra, bảo đảm việc chỉ đạo của UBND thành phố Bạc Liêu trong công tác quản lý trật tự xây dựng nhất là người đứng đầu cấp phường phải thực hiện nghiêm. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu kiểm điểm trách nhiệm (có hình thức) đối với Chủ tịch UBND Phường 8 và tổ chức, cá nhân có liên quan,… để xảy ra sai phạm do không chủ động ngăn chặn, xử lý kịp thời, để công trình của ông Đào Chí Tâm tiếp tục thi công gây bức xúc trong dư luận…