Bạc Liêu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm hạn chế người dân ra đường“Thành lập thêm nhiều Tổ tuần tra lưu động để nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát. Đồng thời, người đứng đầu các cấp chính quyền chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó để cho người dân ra đường đông trên địa bàn mình quản lý” Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Văn Thiều nhấn mạnh.

Chiều nay (2/8), lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, tỉnh này vừa ban hành Công văn số 3181/UBND-KGVX tăng cường quản lý siết chặt nhằm hạn chế người dân ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, qua 14 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho thấy việc tuân thủ giãn cách xã hội của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân cơ bản tốt, tuy nhiên vẫn còn tình trạng người dân ra đường đông, việc kiểm tra, kiểm soát của một số địa phương vẫn chưa tốt.

Bạc Liêu siết chặt người dân ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hộiBạc Liêu thành lập thêm nhiều Tổ tuần tra lưu động để nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát người dân ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng này trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg thêm 14 ngày tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp huyện tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát đối với người ra đường, nhất là người ra đường trong giờ hành chính; đối với các trường hợp người ra đường không xuất trình được giấy tờ chứng minh hoặc không giải trình được lý do chính đáng thì phải xử lý thật nghiêm theo quy định.

Do đó, thành lập thêm nhiều Tổ tuần tra lưu động để nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát;  Đồng thời, người đứng đầu các cấp chính quyền chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó để cho người dân ra đường đông trên địa bàn mình quản lý.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều Đồng thời, UBND tỉnh sẽ thành lập các Tổ Kiểm tra đột xuất việc thực hiện các nội dung nêu trên, nếu phát hiện các trường hợp chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm sẽ xử lý nghiêm khắc đối với người đứng đầu.

Riêng đối việc ký xác nhận vào biểu mẫu cho đối tượng người lao động và hộ kinh doanh cung ứng hóa hóa dịch vụ thiết yếu (nêu tại mục 2.3 của Công văn số 3169/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh): Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, phân công Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ điều kiện tình hình thực tế của địa phương mình để xử lý theo thẩm quyền, chủ động có phương án xử lý linh hoạt (như cấp phép theo ngày chẵn lẻ hoặc các khung giờ khác nhau trong ngày hoặc các biện pháp khác do địa phương chủ động thực hiện) sao cho đảm bảo cao nhất tinh thần hạn chế số lượng người ra đường, đồng thời không làm đứt gãy các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cùng với đó, nắm chặt việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (thông qua Phòng Nội vụ cấp huyện) để quản lý, theo dõi; không để xảy ra vi phạm quy định công tác phòng chống dịch, nhất là đối với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phân công làm việc tại nhà, tuyệt đối không đi ra đường nếu không thực sự cần thiết; đồng thời cấp huyện phải đảm bảo hoàn thành cao nhất nhiệm vụ chính trị của địa phương mình.

Bạc Liêu siết chặt người dân ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hộiNgười dân ra đường không xuất trình được giấy tờ chứng minh hoặc không giải trình được lý do chính đáng thì phải xử lý thật nghiêm theo quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ, phối hợp với UBND cấp huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, nhất là việc thành lập các Tổ Công tác tuần tra kiểm soát trên các địa bàn.

Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình phải thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg; tuân thủ quy định về số lượng người có mặt tại các cơ quan, công sở (không quá 50%, trừ các trường hợp đặc biệt cần điều động để đảm bảo yêu cầu công việc quan trọng, đột xuất), nhất là đối với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phân công làm việc tại nhà, tuyệt đối không đi ra đường nếu không thực sự cần thiết;

Đặc biệt, phải đảm bảo thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình theo kế hoạch được giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu không hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, gắn với đảm bảo công tác Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định./.


Bài liên quan