Bạc Liêu: Vực dậy con tôm miền ven biểnĐã qua rồi cái thời người trúng tôm 1 tỉ đồng đã được gọi tỉ phú. Cũng lùi luôn vào quá khứ chuyện “nuôi tôm, ôm nợ”. Con tôm vùng ven biển Bạc Liêu sau nhiều phen lận đận đã vươn lên phát triển mạnh mẽ bất chấp dịch bệnh COVID-19.

Bạc Liêu: Vực dậy con tôm miền ven biểnChuẩn bị cho mùa tôm mới tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Thu 20 tấn/ha là chuyện thường

Ông Long Quang Nghĩa, hộ nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao tại Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu khẳng định: “Nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao trong bể tròn nổi mỗi ha cho thu hoạch 20 tấn/năm là chuyện rất bình thường. Bằng các biện pháp kỹ thuật, người nuôi tạo ra sản phẩm đúng kích cỡ khi người tiêu thụ có yêu cầu”.

Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu hiệu quả sản xuất mô hình nuôi tôm thẻ siêu thâm canh vượt trội. Chính điều này chủ động nguồn nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu trong vùng.

Khẩn trương hoàn thiện Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Khẩn trương hoàn thiện Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Thống kê chi tiết các mô hình nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao tại Bạc Liêu cho thấy: đối với mô hình nuôi 03 vụ/năm

(Nuôi trên bể tròn nổi: Tổng doanh thu 2.387 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 1.371 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 1.016 triệu đồng/ha/năm, giá bán 130 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg và nuôi trên ao đất trải bạt: tổng doanh thu 2.194 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 1.030 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 1.164 triệu đồng/ha/năm, giá bán 130 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg); mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh, 02 vụ/năm (tổng doanh thu 2.500 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 1.633 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 867 triệu đồng/ha/năm, giá bán 130 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg); mô hình nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh, 02 vụ/năm (tổng doanh thu 900 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 727,28 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 172,72 triệu đồng/ha/năm, giá bán 180 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg).

Hiện tại tỉnh Bạc Liêu 15 công ty, đơn vị và 467 hộ dân thả nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh với tổng diện tích 2.250 ha, sản lượng 48.883 tấn, năng suất bình quân 21,73 tấn/ha.

Thủ phủ tôm không còn xa

Năm 2021, tỉnh Bạc Liêu đề ra cho ngành thủy sản với tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 414.400 tấn (tăng 3,6% so với năm 2020), trong đó tôm 212.800 tấn (tăng 6.4% so với năm 2020), cá và thủy sản khác 201.600 tấn (tăng 0.8% so với năm 2020).

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Hoàn thành trên 90% hạ tầng kỹ thuật “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu”, tuyển chọn những doanh nghiệp đầu tư vào khu nông nghiệp công nghệ cao. Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước” theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 28.7.2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết: Để giữ vững hiệu quả của mô hình siêu thâm canh mật độ cao, công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào thực tế sản xuất. Hiện tại các doanh nghiệp, hộ nuôi sử dụng công nghệ nhà màng của Israel; công nghệ cho ăn tự động của Úc; công nghệ sinh học xác định tình trạng sức khỏe của tôm, ...

Bên trong mô hình nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Bên trong mô hình nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Để tiếp tục phát triển nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu trong năm 2021, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trọng tâm là phát triển chuỗi giá trị ngành tôm và sản xuất, bao tiêu lúa gạo, nâng cao giá trị nông sản; áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao. Tập trung cho sản xuất có hiệu quả trên cả 02 vùng Nam và Bắc Quốc lộ 1A của tỉnh. Phấn đấu sản lượng thủy sản đạt 414.400 tấn (trong đó tôm 212.800 tấn), sản lượng lúa đạt 1.155.000 tấn, sản lượng muối đạt 52.500 tấn.

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước”. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các công ty, doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, làm cơ sở lan tỏa và từng bước đầu tư xây dựng khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng diện tích nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh; phát triển mạnh nuôi tôm sinh thái kết hợp với trồng rừng và bảo vệ rừng khu vực ven biển. Xây dựng kế hoạch triển khai theo dõi xác định mã số ao nuôi, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc; thực hiện chuỗi sản xuất tôm đạt chuẩn an toàn dịch bệnh theo khuyến nghị của Tổ chức Thú y thế giới để xuất khẩu tôm nguyên con sang Úc và thị trường các nước.

NHẬT HỒ

Thu 20 tấn/ha là chuyện thường

Ông Long Quang Nghĩa, hộ nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao tại Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu khẳng định: “Nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao trong bể tròn nổi mỗi ha cho thu hoạch 20 tấn/năm là chuyện rất bình thường. Bằng các biện pháp kỹ thuật, người nuôi tạo ra sản phẩm đúng kích cỡ khi người tiêu thụ có yêu cầu”.

Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu hiệu quả sản xuất mô hình nuôi tôm thẻ siêu thâm canh vượt trội. Chính điều này chủ động nguồn nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu trong vùng.

Khẩn trương hoàn thiện Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Khẩn trương hoàn thiện Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Thống kê chi tiết các mô hình nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao tại Bạc Liêu cho thấy: đối với mô hình nuôi 03 vụ/năm

(Nuôi trên bể tròn nổi: Tổng doanh thu 2.387 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 1.371 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 1.016 triệu đồng/ha/năm, giá bán 130 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg và nuôi trên ao đất trải bạt: tổng doanh thu 2.194 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 1.030 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 1.164 triệu đồng/ha/năm, giá bán 130 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg); mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh, 02 vụ/năm (tổng doanh thu 2.500 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 1.633 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 867 triệu đồng/ha/năm, giá bán 130 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg); mô hình nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh, 02 vụ/năm (tổng doanh thu 900 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 727,28 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 172,72 triệu đồng/ha/năm, giá bán 180 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg).

Hiện tại tỉnh Bạc Liêu 15 công ty, đơn vị và 467 hộ dân thả nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh với tổng diện tích 2.250 ha, sản lượng 48.883 tấn, năng suất bình quân 21,73 tấn/ha.

Thủ phủ tôm không còn xa

Năm 2021, tỉnh Bạc Liêu đề ra cho ngành thủy sản với tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 414.400 tấn (tăng 3,6% so với năm 2020), trong đó tôm 212.800 tấn (tăng 6.4% so với năm 2020), cá và thủy sản khác 201.600 tấn (tăng 0.8% so với năm 2020).

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Hoàn thành trên 90% hạ tầng kỹ thuật “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu”, tuyển chọn những doanh nghiệp đầu tư vào khu nông nghiệp công nghệ cao. Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước” theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 28.7.2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết: Để giữ vững hiệu quả của mô hình siêu thâm canh mật độ cao, công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào thực tế sản xuất. Hiện tại các doanh nghiệp, hộ nuôi sử dụng công nghệ nhà màng của Israel; công nghệ cho ăn tự động của Úc; công nghệ sinh học xác định tình trạng sức khỏe của tôm, ...

Bên trong mô hình nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Bên trong mô hình nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Để tiếp tục phát triển nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu trong năm 2021, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trọng tâm là phát triển chuỗi giá trị ngành tôm và sản xuất, bao tiêu lúa gạo, nâng cao giá trị nông sản; áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao. Tập trung cho sản xuất có hiệu quả trên cả 02 vùng Nam và Bắc Quốc lộ 1A của tỉnh. Phấn đấu sản lượng thủy sản đạt 414.400 tấn (trong đó tôm 212.800 tấn), sản lượng lúa đạt 1.155.000 tấn, sản lượng muối đạt 52.500 tấn.

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước”. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các công ty, doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, làm cơ sở lan tỏa và từng bước đầu tư xây dựng khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng diện tích nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh; phát triển mạnh nuôi tôm sinh thái kết hợp với trồng rừng và bảo vệ rừng khu vực ven biển. Xây dựng kế hoạch triển khai theo dõi xác định mã số ao nuôi, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc; thực hiện chuỗi sản xuất tôm đạt chuẩn an toàn dịch bệnh theo khuyến nghị của Tổ chức Thú y thế giới để xuất khẩu tôm nguyên con sang Úc và thị trường các nước.

NHẬT HỒ

Thu 20 tấn/ha là chuyện thường

Ông Long Quang Nghĩa, hộ nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao tại Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu khẳng định: “Nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao trong bể tròn nổi mỗi ha cho thu hoạch 20 tấn/năm là chuyện rất bình thường. Bằng các biện pháp kỹ thuật, người nuôi tạo ra sản phẩm đúng kích cỡ khi người tiêu thụ có yêu cầu”.

Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu hiệu quả sản xuất mô hình nuôi tôm thẻ siêu thâm canh vượt trội. Chính điều này chủ động nguồn nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu trong vùng.

Khẩn trương hoàn thiện Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Khẩn trương hoàn thiện Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Thống kê chi tiết các mô hình nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao tại Bạc Liêu cho thấy: đối với mô hình nuôi 03 vụ/năm

(Nuôi trên bể tròn nổi: Tổng doanh thu 2.387 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 1.371 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 1.016 triệu đồng/ha/năm, giá bán 130 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg và nuôi trên ao đất trải bạt: tổng doanh thu 2.194 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 1.030 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 1.164 triệu đồng/ha/năm, giá bán 130 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg); mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh, 02 vụ/năm (tổng doanh thu 2.500 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 1.633 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 867 triệu đồng/ha/năm, giá bán 130 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg); mô hình nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh, 02 vụ/năm (tổng doanh thu 900 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 727,28 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 172,72 triệu đồng/ha/năm, giá bán 180 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg).

Hiện tại tỉnh Bạc Liêu 15 công ty, đơn vị và 467 hộ dân thả nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh với tổng diện tích 2.250 ha, sản lượng 48.883 tấn, năng suất bình quân 21,73 tấn/ha.

Thủ phủ tôm không còn xa

Năm 2021, tỉnh Bạc Liêu đề ra cho ngành thủy sản với tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 414.400 tấn (tăng 3,6% so với năm 2020), trong đó tôm 212.800 tấn (tăng 6.4% so với năm 2020), cá và thủy sản khác 201.600 tấn (tăng 0.8% so với năm 2020).

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Hoàn thành trên 90% hạ tầng kỹ thuật “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu”, tuyển chọn những doanh nghiệp đầu tư vào khu nông nghiệp công nghệ cao. Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước” theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 28.7.2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết: Để giữ vững hiệu quả của mô hình siêu thâm canh mật độ cao, công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào thực tế sản xuất. Hiện tại các doanh nghiệp, hộ nuôi sử dụng công nghệ nhà màng của Israel; công nghệ cho ăn tự động của Úc; công nghệ sinh học xác định tình trạng sức khỏe của tôm, ...

Bên trong mô hình nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Bên trong mô hình nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Để tiếp tục phát triển nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu trong năm 2021, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trọng tâm là phát triển chuỗi giá trị ngành tôm và sản xuất, bao tiêu lúa gạo, nâng cao giá trị nông sản; áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao. Tập trung cho sản xuất có hiệu quả trên cả 02 vùng Nam và Bắc Quốc lộ 1A của tỉnh. Phấn đấu sản lượng thủy sản đạt 414.400 tấn (trong đó tôm 212.800 tấn), sản lượng lúa đạt 1.155.000 tấn, sản lượng muối đạt 52.500 tấn.

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước”. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các công ty, doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, làm cơ sở lan tỏa và từng bước đầu tư xây dựng khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng diện tích nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh; phát triển mạnh nuôi tôm sinh thái kết hợp với trồng rừng và bảo vệ rừng khu vực ven biển. Xây dựng kế hoạch triển khai theo dõi xác định mã số ao nuôi, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc; thực hiện chuỗi sản xuất tôm đạt chuẩn an toàn dịch bệnh theo khuyến nghị của Tổ chức Thú y thế giới để xuất khẩu tôm nguyên con sang Úc và thị trường các nước.

NHẬT HỒ

Thu 20 tấn/ha là chuyện thường

Ông Long Quang Nghĩa, hộ nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao tại Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu khẳng định: “Nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao trong bể tròn nổi mỗi ha cho thu hoạch 20 tấn/năm là chuyện rất bình thường. Bằng các biện pháp kỹ thuật, người nuôi tạo ra sản phẩm đúng kích cỡ khi người tiêu thụ có yêu cầu”.

Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu hiệu quả sản xuất mô hình nuôi tôm thẻ siêu thâm canh vượt trội. Chính điều này chủ động nguồn nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu trong vùng.

Khẩn trương hoàn thiện Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Khẩn trương hoàn thiện Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi tôm tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Thống kê chi tiết các mô hình nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao tại Bạc Liêu cho thấy: đối với mô hình nuôi 03 vụ/năm

(Nuôi trên bể tròn nổi: Tổng doanh thu 2.387 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 1.371 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 1.016 triệu đồng/ha/năm, giá bán 130 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg và nuôi trên ao đất trải bạt: tổng doanh thu 2.194 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 1.030 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 1.164 triệu đồng/ha/năm, giá bán 130 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg); mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh, 02 vụ/năm (tổng doanh thu 2.500 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 1.633 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 867 triệu đồng/ha/năm, giá bán 130 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg); mô hình nuôi tôm sú thâm canh, bán thâm canh, 02 vụ/năm (tổng doanh thu 900 triệu đồng/ha/năm, tổng chi phí 727,28 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận 172,72 triệu đồng/ha/năm, giá bán 180 ngàn đồng/kg cỡ tôm 40 con/kg).

Hiện tại tỉnh Bạc Liêu 15 công ty, đơn vị và 467 hộ dân thả nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh với tổng diện tích 2.250 ha, sản lượng 48.883 tấn, năng suất bình quân 21,73 tấn/ha.

Thủ phủ tôm không còn xa

Năm 2021, tỉnh Bạc Liêu đề ra cho ngành thủy sản với tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 414.400 tấn (tăng 3,6% so với năm 2020), trong đó tôm 212.800 tấn (tăng 6.4% so với năm 2020), cá và thủy sản khác 201.600 tấn (tăng 0.8% so với năm 2020).

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Hoàn thành trên 90% hạ tầng kỹ thuật “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu”, tuyển chọn những doanh nghiệp đầu tư vào khu nông nghiệp công nghệ cao. Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước” theo Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 28.7.2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết: Để giữ vững hiệu quả của mô hình siêu thâm canh mật độ cao, công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào thực tế sản xuất. Hiện tại các doanh nghiệp, hộ nuôi sử dụng công nghệ nhà màng của Israel; công nghệ cho ăn tự động của Úc; công nghệ sinh học xác định tình trạng sức khỏe của tôm, ...

Bên trong mô hình nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Bên trong mô hình nuôi tôm siêu thâm canh mật độ cao trong bể tròn nổi tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Để tiếp tục phát triển nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu trong năm 2021, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trọng tâm là phát triển chuỗi giá trị ngành tôm và sản xuất, bao tiêu lúa gạo, nâng cao giá trị nông sản; áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao. Tập trung cho sản xuất có hiệu quả trên cả 02 vùng Nam và Bắc Quốc lộ 1A của tỉnh. Phấn đấu sản lượng thủy sản đạt 414.400 tấn (trong đó tôm 212.800 tấn), sản lượng lúa đạt 1.155.000 tấn, sản lượng muối đạt 52.500 tấn.

Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước”. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các công ty, doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, làm cơ sở lan tỏa và từng bước đầu tư xây dựng khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng diện tích nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh; phát triển mạnh nuôi tôm sinh thái kết hợp với trồng rừng và bảo vệ rừng khu vực ven biển. Xây dựng kế hoạch triển khai theo dõi xác định mã số ao nuôi, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc; thực hiện chuỗi sản xuất tôm đạt chuẩn an toàn dịch bệnh theo khuyến nghị của Tổ chức Thú y thế giới để xuất khẩu tôm nguyên con sang Úc và thị trường các nước.

NHẬT HỒ/theo LAO ĐỘNG
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất