Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương(SPL)- Thủ tướng vừa ban hành quyết định số 241 về phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030. Theo đó, 3 tỉnh Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa có kế hoạch phân loại đô thị trực thuộc Trung ương.

Theo Bộ Xây dựng, các tỉnh có lợi thế phát triển đô thị như: Khánh Hòa phát triển mạnh du lịch, Bắc Ninh có tốc độ đô thị hóa cao và đang đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, dịch vụ; Thừa Thiên Huế cũng có thế mạnh du lịch, văn hóa, di sản.

Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa hướng tới mục tiêu là thành phố trực thuộc Trung ương

Tháp Trầm Hương – biểu tượng của thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Để trở thành thành phố trực thuộc trung ương, mỗi tỉnh sẽ phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn quy định tại nghị quyết 1211 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đơn vị hành chính như: Quy mô dân số từ 1.500.000 người trở lên; diện tích tự nhiên từ 1.500 km2 trở lên; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt quy định, trong đó mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất đạt bình quân của cả nước; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế đạt 90%...

Thành phố trực thuộc trung ương là đơn vị hành chính tương đương cấp tỉnh, nằm dưới sự quản lý của trung ương. Hiện nay cả nước có 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Tỉnh Bắc Ninh có diện tích 822 km2, dân số hơn 1,3 triệu người, tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2020 đạt 122.742 tỷ đồng. Tỉnh Thừa Thiên Huế diện tích 5.048 km2, dân số hơn 1,1 triệu người, tổng sản phẩm trên địa bàn 54.798 tỷ đồng. Tỉnh Khánh Hòa diện tích 5.137km2, dân số trên 1,2 triệu người, tổng sản phẩm trên địa bàn 46.498 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện phân loại đô thị theo Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030. Rà soát công tác quy hoạch đô thị, hướng dẫn các địa phương lập đề án phân loại đô thị; tổ chức thực hiện thẩm định, công nhận loại đô thị hoặc thẩm định trình cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện, định kỳ kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng cũng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức rà soát, thực hiện phân loại đô thị trên địa bàn đáp ứng quy định của pháp luật về phân loại đô thị và Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030.

Đối với các đô thị mới thành lập hoặc đã thực hiện sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính đô thị thì thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, đầu tư phát triển đô thị đảm bảo tiêu chí phân loại đô thị; đánh giá phân loại lại để kiểm soát chất lượng đô thị.