Bài 2: Hiệu Trưởng trường đại học Mỹ Thuật Việt Nam tự ý mượn hồ sơ đảng khi đang bị tố cáo có dấu hiệu gian dối lý lịch Đảng viênMặc dù đang bị đơn thư tố cáo ông Lê Văn Sửu, Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam, có dấu hiệu gian dối lý lịch, kê khai tài sản. Nhưng không hiểu vì mục đích gì, có động cơ gì ông Lê Văn Sửu lại mượn được hồ sơ Đảng viên của mình trong Văn Phòng Đảng Ủy từ ngày 9/5/2017 đến 17/02/2020 mới bàn giao lại hồ sơ Đảng viên của mình ngay tại phòng làm việc.

Đơn thư tố cáo ông Lê Văn Sửu Hiệu trưởng nhà trường có nhiều gian dối trong việc kê khai lý lịch đảng viên cụ thể Bố đẻ ông Lê Văn Sửu đã từng cộng tác với chế độ cũ làm mật thám đã bị bắt đi tù (nay đã mất) nhưng nội dung này được bỏ qua trong quá trình kê khai lý lịch đảng viên. Điều đáng ngạc nhiên là dù đang bị tố cáo về lý lịch đảng viên nhưng hồ sơ đảng viên của ông Sửu lại không có tại Văn phòng đảng ủy.

Hiệu trưởng Lê Văn Sửu cầm hồ sơ đảng của mình từ Văn Phòng Đảng Ủy

Theo biên bản họp đảng uỷ trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam về việc tố cáo ông Lê Văn Sửu ngày 30/12/2019 vào hồi 8h30 phút tại phòng họp nhà trường để làm báo cáo gửi Thanh tra Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch với sự tham gia của Ban chấp hành đảng ủy (5 thành viên)

Theo nội dung biên bản này, ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Bí thư Đảng Ủy, ông Nguyễn Hải Phong  nêu ý kiến cần xem nguyên tắc kiểm tra hồ sơ đảng viên có đúng qui định của đảng không? Cần xác minh để làm rõ nội dung tố cáo đúng hay không bằng việc kiểm tra hồ sơ lý lịch tại văn phòng đảng ủy

Đã kiểm tra tủ hồ sơ tại văn phòng đảng ủy, 5/5 người nhất trí niêm phong nguyên vẹn, không bị rách sau khi kiểm tra tủ hồ sơ

Tuy nhiên , điều lạ kỳ là khi kiểm tra các hồ sơ thì không tìm thấy hồ sơ đảng viên của đồng chí Sửu và phát hiện có một biên bản bàn giao hồ sơ do đồng chí Nguyễn Thanh Mai phụ trách Văn Phòng Đảng Ủy nhiệm kỳ trước giao cho đồng chí Vũ Thúy Xuân Uyên Phụ trách VPĐU nhiệm kỳ hiện tại thấy có nội dung “ Hồ sơ anh Sửu đang cầm” ghi ngày 9/5/2017

Như vậy tủ hồ sơ không có hồ sơ của đồng chí Lê Văn Sửu. Chính vì vậy Đảng ủy không xác minh được nội dung tố cáo “ Bố đẻ ông Sửu đã ….”

Bài 2: Hiệu Trưởng trường đại học Mỹ Thuật Việt Nam tự ý mượn hồ sơ đảng khi đang bị tố cáo có dấu hiệu gian dối lý lịch Đảng viên

“Hồ sơ anh Sửu đang cầm”

Kết luận của Đảng Ủy khối về việc tố cáo ông Lê Văn Sửu có khách quan?

Việc không tìm thấy hồ sơ đảng viên của ông Sửu để báo cáo Thanh tra Bộ xác minh về việc tố cáo ông Lê Văn Sửu, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà ngày 10/2/2020, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội có công văn số 1507-CV/ĐU gửi Thanh tra Bộ về việc trả lời về công tác cán bộ. Theo kết quả trả lời của Đảng Ủy Khối: Hồ sơ, lý lịch xin vào đảng của ông Sửu được kê khai đầy đủ. Phải chăng kết luận dựa theo giải trình của ông Lê Văn Sửu: Ông Sửu khẳng định đã kê khai trung thực về lý lịch đảng viên.

Đến việc bàn giao hồ sơ đảng viên tại phòng làm việc

Ngày 17/02/2020 tại phòng làm việc của ông Hiệu trưởng Lê Văn Sửu, cá nhân ông Sửu đã bàn giao hồ sơ đảng viên của mình cho bà Vũ Thúy Xuân Uyên (Đảng Ủy viên – phụ trách công tác văn phòng đảng ủy Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam với sự chứng kiến của Đồng chí Giang Nguyệt Anh. Hồ sơ gồm có 23 mục.

Bài 2: Hiệu Trưởng trường đại học Mỹ Thuật Việt Nam tự ý mượn hồ sơ đảng khi đang bị tố cáo có dấu hiệu gian dối lý lịch Đảng viên

Biên bản bàn giao hồ sơ đảng viên do ông Lê Văn Sửu bàn giao tại phòng làm việc

Lãnh đạo trường Đại học Mỹ Thuật nói gì?

Liên quan đến vấn đề này phóng viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam với hai câu hỏi về việc tố cáo ông Sửu có dấu hiệu gian dối trong việc kê khai lý lịch đảng viên.

Câu hỏi 1: Đề nghị lý giải việc kiểm tra hồ sơ đảng của ông Lê Văn Sửu tại VPĐU nhưng không có hồ sơ đồng thời  phát hiện thấy có nội dung “Hồ sơ anh Sửu đang cầm” ghi ngày 9/5/2017 trong khi anh Sửu đang bị tố cáo kê khai gian dối lý lịch. Nội dung tố cáo “ Bố ông Sửu đã từng công tác với chế độ cũ làm mật thám đã bị bắt đi tù (hiện nay đã mất). Có hay không việc ông Sửu được cầm hồ sơ Đảng của mình và mục đích là gì, có đúng quy định không?

Câu hỏi 2: Việc ông Sửu lấy hồ sơ đảng viên của mình ra nhằm mục đích gì? Nhà trường xử lý việc này như thế nào? Việc này các cấp Đảng ủy có biết không, nếu có thì đã xử lý thế nào?

Tuy nhiên với hai câu hỏi này thì phía lãnh đạo nhà trường chỉ trả lời có việc họp Đảng ủy ngày 30/12/2019 xác nhận có việc không tìm thấy hồ sơ đảng ủy của ông Sửu và có việc phát hiện ông Sửu đang cầm hồ sơ lý lịch đảng viên của mình, ngày 17/02/2020 Ông Sửu đã bàn giao lại tại phòng làm việc có sự chứng kiến của bà Giang Nguyệt Ánh. Tuy nhiên phía lãnh đạo nhà trường từ chối bình luận về vấn đề này do vượt quá thẩm quyền. Đề nghị phóng viên làm việc với các cấp lãnh đạo cao hơn để có câu trả lời thỏa đáng.

Bà Giang Nguyệt Ánh đảng ủy viên là người chứng kiến, ký nhận trong tất cả biên bản họp đảng ủy về hồ sơ ông Lê Văn Sửu ngày 19/2/2020 và ngày 30/12/2019 cũng như biên bản bàn giao hồ sơ đảng ủy của ông Sửu cho Phóng viên biết bà chỉ là người được ông Sửu nhờ vào chứng kiến việc giao nhận hồ sơ đảng viên, cá nhân bà không biết việc này là đúng hay sai quy định của Pháp luật ?

Ý kiến Luật sư:

Bài 2: Hiệu Trưởng trường đại học Mỹ Thuật Việt Nam tự ý mượn hồ sơ đảng khi đang bị tố cáo có dấu hiệu gian dối lý lịch Đảng viên

Luật sư Nguyễn Quang Tâm -  Giám đốc Văn phòng luật sư Phúc Quang

Theo luật sư Nguyễn Quang Tâm -  Giám đốc Văn phòng luật sư Phúc Quang cho biết:

Hồ sơ đảng viên theo quy định tại tiểu mục 8.1, mục 8 Hướng dẫn 01 – HD/TW ngày 20 tháng 09 năm 2016 được xác định gồm những giấy tờ liên quan đến quá trình kết nạp, hoạt động, lý lịch của đảng viên kể từ khi được kết nạp vào tổ chức đảng, như Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đơn xin vào Đảng, lý lịch của người vào Đảng, quyết định kết nạp Đảng, … Đây là những tài liệu phản ánh điều kiện xuất thân, về thái độ chính trị, quá trình hoạt động, quan hệ gia đình, xã hội và đặc biệt là đảng tịch, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực. Hồ sơ đảng viên được xác định là tài liệu liên quan đến sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên, là tài liệu mật cần có quy chế quản lý chặt chẽ trong việc sử dụng, khai thác, bảo quản..

Tại Tiểu mục 6.2 Mục 6 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016, có quy định:

- Cấp ủy cơ sở quản lý hồ sơ đảng viên và danh sách đảng viên, cấp ủy cơ sở nào không có điều kiện quản lý và bảo quản hồ sơ đảng viên thì cấp ủy cấp trên trực tiếp quản lý, bảo quản.

- Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng quản lý phiếu đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; quản lý hồ sơ đảng viên và danh sách đảng viên đối với đảng viên đi lao động, học tập tự túc ở nước ngoài.

Đảng ủy Ngoài nước quản lý hồ sơ đảng viên, thẻ đảng viên và danh sách đảng viên trong Đảng bộ theo quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

- Hằng năm, các cấp ủy chỉ đạo, kiểm tra việc bổ sung lý lịch đảng viên và quản lý hồ sơ đảng viên.

- Hồ sơ đảng viên là tài liệu mật của Đảng, không được tẩy xóa, tự ý sửa chữa. Tổ chức đảng phải quản lý chặt chẽ hồ sơ đảng viên theo chế độ bảo mật.

Như vậy, Đảng viên không được tự quản lý hồ sơ đảng viên của mình. Mà hồ sơ Đảng viên do cấp ủy cơ sở đảng quản lý, hằng năm cấp ủy cơ sở đảng sẽ thực hiện bổ sung lý lịch Đảng viên vào hồ sơ đảng.

Việc ông Lê Văn Sửu đang trong thời gian bị tố cáo có dấu hiệu gian dối trong kê khai lý lịch đảng viên, lại mượn hồ sơ đảng viên của mình từ thời gian 2017 đến 2020 mới bàn giao lại tại phòng làm việc của mình là hoàn toàn trái với quy định của pháp luật. Có dấu hiệu của việc gian dối, làm lại lý lịch.

Kết luận của Đảng ủy khối về hồ sơ, lý lịch xin vào đảng của ông Sửu dựa vào đâu khi hồ sơ này ông Sửu lại đang cầm?

Dư luận có quyền đặt câu hỏi: tại sao đang trong thời gian có đơn thư tố cáo mình, không hiểu vì sao ông Sửu lại mượn được hồ sơ đảng viên của mình tận thời gian 03 năm mới mang hoàn trả? Việc này nhằm mục đích gì? Có hay không việc thay đổi hồ sơ trong suốt thời gian dài như vậy?

Kính đề nghị Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) cần vào cuộc xác minh có hay không việc gian dối trong kê khai hồ sơ lý lịch đảng viên của ông Lê Văn Sửu - Hiệu Trưởng trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam. Việc ông Lê Văn Sửu cầm hồ sơ đảng viên của mình trong thời gian bị tố cáo gian dối trong kê khai lý lịch có đúng quy định của pháp luật không? Nếu có sẽ bị xử lý như thế nào?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cho bạn đọc trong các bài tiếp theo./.

(Còn nữa...)

Phương Thúy - NQ
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất