fspin Bãi bỏ 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Bãi bỏ 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàngThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lí của NHNN.

Theo đó, NHNN công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ qui định tại Thông tư 19 và Thông tư 21 thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lí của NHNN.

Bãi bỏ 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàngẢnh minh họa

Cụ thể, NHNN công bố hai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng được thực hiện tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, bao gồm Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của ngân hàng hợp tác xã; Thủ tục chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của ngân hàng hợp tác xã.

NHNN công bố 4 thủ tục hành chính được sửa, đổi bổ sung thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng được thực hiện tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố bao gồm: Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô; Thủ tục cấp giấy phép thành lập quĩ tín dụng nhân dân; Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của quĩ tín dụng nhân dân; Thủ tục đề nghị chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của quĩ tín dụng nhân dân.

Bên cạnh đó, NHNN cũng đưa một thủ tục hành chính được thay thế thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng được thực hiện tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Trong đó, Thủ tục mở chi nhánh của tổ chức tài chính qui mô nhỏ được thay thế bằng hai thủ tục hành chính gồm: Thủ tục đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô; Thủ tục đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô.

NHNN công bố ba thủ tục hành chính được thay thế thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng được thực hiện tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

Cụ thể, thủ tục gia hạn thời gian khai trương hoạt động chi nhánh của tổ chức tài chính qui mô nhỏ được thay thế bằng thủ tục thông báo khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô.

Thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính qui mô nhỏ khác địa bàn tỉnh, thành phố và hay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính qui mô nhỏ trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố được thay đổi bằng thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô.

Ngoài ra, NHNN công bố ba thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng.

Đó là thủ tục mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch của tổ chức tài chính qui mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phố; Thủ tục thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính qui mô nhỏ; Thủ tục thay đổi địa bàn hoạt động của quĩ tín dụng nhân dân do chia, tách địa giới hành chính kể từ ngày 1/6/2015.
 

PV


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất