fspin “Bản án lạ” của Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

“Bản án lạ” của Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên(PLVN). Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn Khiếu nại khẩn cấp của Ông Hà Kim Long, và một số cổ đông nắm giữ 81,3 % vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Tiếp vận Hưng Yên về việc Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã xử án sơ thẩm và án phúc thẩm chưa đúng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cũng như quyền và nghĩa vụ của nhóm cổ đông này.

Theo đơn Khiếu nại khẩn cấp của Nhóm cổ đông, Công ty Cổ phần Thương mại và Tiếp vận Hưng Yên (Công ty CP TM&TV Hưng Yên) được thành lập lần đầu ngày 02/4/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2 vào ngày 04/8/2011 với tổng vốn điều lệ là 15 tỷ đồng, trụ sở chính tại địa chỉ: Km 31, Quốc Lộ 5A, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Các cổ đông sáng lập:

  • Công ty CP Xuất nhập khẩu Hưng Yên (nắm giữ 36% vốn điều lệ)
  • Công ty TNHH Tiếp vận Nhật Linh (36%)
  • Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải và Thương mại Thanh Hà (15%)
  • Các cá nhân nắm giữ 13%.

Năm 2009, xuất hiện việc tranh chấp giữa các cổ đông. Cụ thể, ông Lê Đăng Lợi - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hưng Yên (Công ty CP XNK Hưng Yên) đã tạo lập hồ sơ giả của Công ty CP TM&TV Hưng Yên để thế chấp cho ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bắc Hưng Yên vay vốn buôn lậu mà không có Nghị quyết của HĐQT, làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng bao gồm vốn vay Ngân hàng, tiền thuế Nhà nước và Nghĩa vụ trả nợ cho khách hàng.

Ngày 30/6/2015, Công ty CP XNK Hưng Yên tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hợp pháp và thể theo nguyện vọng của các cổ đông đề nghị tại Đại hội xin chuyển đổi 36% của Công ty CP XNK Hưng Yên nắm giữ tại Công ty CP TM&TV Hưng Yên để lấy số cổ phần tương đương do cá nhân ông Trịnh Khắc Triệu nắm giữ tại Công ty CP XNK Hưng Yên và đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%. Sau đó tiến hành các thủ tục pháp lý chuyển tên cổ đông tại Công ty CP TM&TV Hưng Yên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Hồ sơ vụ án thể hiện, ngay khi chuyển đổi cổ phần với ông Trịnh Khắc Triệu, Công ty XNK Hưng Yên có gửi Thông báo số 11/TB-HĐQT ngày 30/6/2015 cho Công ty CP TM&TV Hưng Yên với nội dung: “Công ty CP Xuất nhập khẩu Hưng Yên đã chuyển giao hợp pháp 540.000 cổ phần tại Công ty CP TM&TV Hưng Yên cho ông Trịnh Khắc Triệu và chấm dứt mọi quyền và nghĩa vụ của Công ty CP XNK Hưng Yên cũng như người đại diện phần vốn của Công ty XNK Hưng Yên tại Công ty CP TM&TV Hưng Yên. Đề nghị Công ty TM&TV Hưng Yên hoàn thiện thủ tục sở hữu hợp pháp cho ông Trịnh Khắc Triệu". Như vậy có thể thấy, kể từ ngày 30/6/2015, Công ty CP XNK Hưng Yên không còn là cổ đông tại Công ty CP Thương mại & Tiếp vận Hưng Yên.

Thế nhưng, đến ngày 02/08/2018, ông Lê Đăng Lợi - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần XNK Hưng Yên lại triệu tập, tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty CP TM&TV Hưng Yên (Lúc này Công ty XNK Hưng Yên đã không còn là cổ đông của Công ty CP TM&TV Hưng Yên).

Sau khi tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, ông Hà Đức Bàng (là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải và Thương mại Thanh Hà) đã gửi đơn khởi kiện tới Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên với 2 nội dung:

1/ Công nhận kết quả đại hội bất thường ngày 02/08/2018 do ông Lợi tổ chức;

2/ Yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị được bầu hợp pháp tại Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm ông Hà Kim Long, ông Hà Mạnh Cường và ông Trần Văn Hùng bàn giao con dấu và các sổ sách, tài liệu, tài sản hợp pháp của Công ty Tiếp vận Hưng Yên.

“Bản án lạ” của Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên

                                                                            Quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên

Đến ngày 26/11/2019 Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã xét xử sơ thẩm và ngày 18/08/2020 Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội cũng đã xử phiên phúc thẩm. Theo các bản án này, Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hà Đức Bàng buộc ông Hà Kim Long, ông Hà Mạnh Cường và ông Trần Văn Hùng là các thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm, phải bàn giao con dấu của công ty, sổ cổ đông, sổ sách chứng từ kế toán, tài liệu, cùng các tài sản của Công ty Cổ phần TM&TV Hưng Yên cho Hội đồng quản trị mới do ông Hà Đức Bàng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng các thành viên để điều hành và hoạt động. Đồng thời, không chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Hà Kim Long, ông Hà Mạnh Cường và ông Trần Văn Hùng về việc hủy bỏ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 02/8/2018 của Công ty Cổ phần Thương mại và tiếp vận Hưng Yên.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi, tại sao Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội lại chấp nhận cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường trong khi vào thời điểm diễn ra cuộc họp Công ty XNK Hưng Yên đã không còn tư cách là cổ đông? Có hay chăng vụ việc chưa được xét xử theo đúng với quy định của pháp luật gây ra những thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi và tài sản của các cổ đông?

Còn tiếp…

                                                                                                      PV
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất