fspin Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh(PLVN) - Ngày  6/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) tổ chức Hội nghị lần thứ 21. Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy  An Giang chủ trì hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy An Giang chủ trì hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa X bàn về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tiếp đó thông qua các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình trọng điểm của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Tờ trình đề xuất các chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kết quả điều tra xã hội học "Thực trạng và những giải pháp khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh";…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh
Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đề nghị đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được trong công tác phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm, nêu những hạn chế, yếu kém và đưa ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới; cũng như phân tích về tình hình triển khai một số nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, trong đó có công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tiếp đó, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo: Những việc đã giải quyết giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, dự kiến những công việc sẽ chỉ đạo, giải quyết đến Hội nghị lần thứ 22; Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng; Công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra giám sát, nội chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, 6 tháng đầu năm mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự chủ động, quyết tâm cao, Tỉnh ủy đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, xác định nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh An Giang đạt 1,96%. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh
 Ông Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND  tỉnh An Giang.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,51%, (cùng kỳ tăng 3,16%); khu vực Công nghiệp - Xây dựng tăng 8,69% (cùng kỳ tăng 9,42%); khu vực dịch vụ bằng 99,23% (-0,77%) (cùng kỳ tăng 6,78%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,13% (cùng kỳ tăng 5,12%). An sinh xã hội được thực hiện tốt, triển khai kịp thời Nghị quyết 42 của Chính phủ, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ đến các đối tượng thụ hưởng. Cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số Quản trị hành chính công (PAPI) đều tăng hạng so năm 2018. Trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định.

Được biết, hội nghị lần này có vai trò quan trọng chuẩn bị cho nhiều hoạt động lớn sắp tới của Đảng bộ tỉnh An Giang./.

Kỳ Đồng – Trọng Nghĩa


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất