Báo chí ngành Tài chính: Chủ công trong định hướng thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực tài chínhĐó là yêu cầu chỉ đạo của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với các cơ quan báo chí, xuất bản ngành Tài chính.

Báo chí ngành Tài chính: Chủ công trong định hướng thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực tài chính

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm gian triển lãm báo chí ngành Tài chính

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đặc biệt nhấn mạnh "Đối với cơ chế chính sách và các hoạt động của ngành Tài chính luôn là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm vì có tác động sâu rộng tới người dân và xã hội, vì lẽ đó, báo chí ngành Tài chính luôn là lực lượng chủ công trong công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế chính sách của ngành".

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng luôn đặc biệt quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền của ngành Tài chính

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng luôn đặc biệt quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền của ngành Tài chính.

Có thể khẳng định, trong nhiều năm qua, các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản ngành Tài chính luôn là lực lượng chủ công, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, trở thành công cụ sắc bén giúp Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và ngành Tài chính hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân giao phó.

"Báo chí với thông tin nhanh, nhạy, chính xác, khách quan, trung thực vừa là kênh phổ biến, tuyên truyền của Đảng, của Nhà nước, vừa là phản ánh kịp thời, trung thực những nguyện vọng, ý kiến của người dân, truyền tải thông tin thiết thực, phù hợp với người dân".

Theo đó, các cơ quan báo chí ngành Tài chính luôn nâng cao tính chủ động và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời đăng tải đầy đủ các thông tin về cơ chế chính sách tài chính được dư luận xã hội quan tâm và các hoạt động của ngành Tài chính bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả… góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, chính sách, pháp luật về tài chính ngân sách vào thực tiễn cuộc sống, cùng với toàn ngành Tài chính tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh trong điều hành nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai - Người luôn đồng hành trong sự phát triển của các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản ngành Tài chính.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai - Người luôn đồng hành trong sự phát triển của các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản ngành Tài chính.

Hoạt động của hệ thống báo chí, tuyên truyền, xuất bản của ngành Tài chính trong thời gian qua đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và chấp hành đầy đủ các quy định hiện hành của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và pháp luật của Nhà nước.

Trong những năm qua, báo chí ngành Tài chính luôn mang hơi thở thời sự và cuộc sống đã vượt lên nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là công tác phát hành báo và kinh tế báo chí để đảm bảo nguồn lực phát triển… qua đó, hoà chung cùng hệ thống báo chí kinh tế nói chung. 

Giải báo chí toàn quốc viêt về ngành Tài chính luôn được Lãnh đạo Bộ tài chính quan tâm sâu sát và thu hút được sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Tài chính.

Giải báo chí toàn quốc viêt về ngành Tài chính luôn được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm sâu sát và thu hút được sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Tài chính.

Ghi nhận những đóng góp của những người làm báo ngành Tài chính nhân kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí Cách mạnh Việt Nam, Trong bức Thư Chúc mừng ngày 21/6 năm nay, Người đứng đầu ngành Tài chính đã khẳng định Bộ Tài chính ghi nhận những đóng góp, phối hợp tích cực của các cơ quan báo chí, xuất bản ngành Tài chính trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua. Đồng thời, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị các cơ quan báo chí, tuyên truyền ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động truyền thông, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước và sự phát triển của ngành Tài chính Việt Nam. 

Nguồn Tapchitaichinh


Bài liên quan