Bảo đảm 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ emUBND thành phố phấn đấu 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục và người học bằng các hình thức khác nhau..

Bảo đảm 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em

Ảnh minh họa

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND, triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố.

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu: Đảm bảo thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền trẻ em theo quy định. Phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng nhiều hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại với nội dung phù hợp từng lứa tuổi. 100% cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, cộng tác viên làm công tác trẻ em được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em, nhất là phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; duy trì và phát triển hệ thống các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, đặc biệt là dịch vụ bảo vệ trẻ em trong trường hợp khẩn cấp.

UBND thành phố phấn đấu 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục và người học bằng các hình thức khác nhau. Đảm bảo 100% cơ sở y tế cấp xã, cấp huyện được tăng cường nâng cao năng lực y tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

Cùng với đó, bảo đảm 100% cán bộ công an làm công tác điều tra các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em; phấn đấu đến năm 2025 thành lập được Phòng Điều tra thân thiện với trẻ em. Các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em được phát hiện được giải quyết kịp thời, dứt điểm theo quy định của pháp luật; đảm bảo 100% trẻ em trong các vụ việc khi được phát hiện đều được can thiệp, trợ giúp kịp thời, hiệu quả.

Bảo đảm 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em

Bảo đảm 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, UBND thành phố triển khai nhiều nội dung, như: Truyền thông vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, hướng tới cam kết chặt chẽ về trách nhiệm và hành động thiết thực của các cấp, các ngành, các tổ chức và chuyển đổi hành vi của người dân về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Thu thập, quản lý chặt chẽ, hiệu quả số liệu trẻ em và thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố cũng sẽ tăng cường công tác nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện những hành vi vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường học, gia đình, cộng đồng. Chủ động nắm bắt, phát hiện, có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng về vi phạm quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em trên địa bàn. Kịp thời tiếp nhận, xác minh, điều tra, kết luận, xử lý đối tượng vi phạm nghiêm minh theo quy định pháp luật, đồng thời, tiến hành can thiệp, hỗ trợ hiệu quả cho trẻ em, đảm bảo các quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em, không để nạn nhân bị tổn thương trong quá trình điều tra, xử lý đối tượng vi phạm.

Song song kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em các cấp, UBND thành phố sẽ tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong việc thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em; tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu của công tác bảo vệ trẻ em. Bên cạnh đó, chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các VBQPPL liên quan đến trẻ em, nhất là công tác phòng, chống xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện việc thực hiện quyền trẻ em tại các đơn vị, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục, xử lý nghiêm minh đối tượng vi phạm quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em.

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất