Bảo đảm sản lượng điện thương phẩm năm 2020 khoảng 21.500 triệu kWhBan Chỉ đạo Phát triển điện lực thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 46/KH-BCĐ, triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển điện lực thành phố Hà Nội năm 2020.

Bảo đảm sản lượng điện thương phẩm năm 2020 khoảng 21.500 triệu kWhẢnh minh họa

Theo đó, năm 2020, thành phố phấn đấu đạt các chỉ tiêu về cung cấp điện: Sản lượng điện thương phẩm khoảng 21.500 triệu kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng dưới 3,9%; chỉ số thời gian mất điện bình quân lưới điện trung áp dưới 150 phút. Cùng với đó, thành phố đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện trọng điểm theo quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực được duyệt; kết hợp với đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai rộng rãi các chương trình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, các đề án, dự án phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo nhằm góp phần đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo dự phòng nguồn cấp điện trong các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố.

Cải thiện hơn nữa chất lượng điện áp khu vực nông thôn, trong đó, chú trọng đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải cho các vùng chuyên canh cây trồng vật nuôi, các cụm, điểm tiểu thủ công nghiệp, tại các địa bàn sau khi ngành điện tiếp nhận quản lý và bán điện. Tăng cường phối hợp giữa các Sở, ngành, cơ quan chức năng trong công tác quản lý và phát triển điện lực; kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn điện cao áp, về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Ban Chỉ đạo Phát triển điện lực thành phố Hà Nội triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tổ chức giám sát, đôn đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội và chủ đầu tư các dự án công trình điện thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu cung cấp điện và thực hiện đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn theo đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt; nắm sát tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư triển khai xây dựng các công trình điện đã được phê duyệt trong Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 đảm bảo an ninh, an toàn, đúng tiến độ, quy định.

Tiếp tục thực hiện cải tạo lưới điện nông thôn đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành và tiêu chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố. Rà soát, kiểm tra, đánh giá năng lực các đơn vị bán lẻ điện để đề xuất bàn giao sang ngành điện quản lý đối với những đơn vị không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy định và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh doanh điện nông thôn phù hợp với tiêu chí hiện đại hóa lưới điện.

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện theo kế hoạch và đột xuất, mục tiêu giảm tối thiểu 30% số điểm vi phạm còn tồn tại, không để phát sinh vi phạm mới. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đảm bảo an toàn điện tại các nhà cao tầng, cơ sở sản xuất, kho hàng hóa... Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về giá bán điện, đặc biệt là tại các điểm cho thuê nhà để duy trì chỉ tiêu 100% phòng trọ được áp giá đúng quy định trên địa bàn thành phố. Tổ chức thực hiện và hoàn thành các nội dung chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) giai đoạn 2018 - 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong nhân dân hướng đến mục tiêu số hộ sử dụng điện tiết kiệm tiêu biểu trung bình là 500 hộ/quận và 300 hộ/huyện của thành phố.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục xây dựng dự án nhà máy điện rác; các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển các dự án điện mặt trời áp mái nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố. Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công trình điện hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước sang ngành điện quản lý vận hành nhằm đảm bảo an toàn điện, cấp điện phục vụ nhân dân…

N.Q


Bài liên quan