Bảo Lộc, Lâm Đồng: Buông lỏng trong quản lý đất đai, thêm một cán bộ tạm đình chỉ công tácUBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu UBND TP Bảo Lộc tạm đình chỉ công tác đối với Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Bảo Lộc do liên quan đến việc hiến đất, tách thửa trái quy định.

Lâm Đồng: Buông lỏng trong quản lý đất đai, thêm một cán bộ tạm đình chỉ công tác

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu UBND TP Bảo Lộc tạm đình chỉ công tác đối với Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Bảo Lộc do liên quan đến việc hiến đất, tách thửa trái quy định.

Ngày 14/6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Văn bản số 3984/UBND-XD2 gửi Thanh tra tỉnh, UBND TP Bảo Lộc về việc xử lý báo cáo một số nội dung liên quan đến việc hiến đất, tách thửa trên địa bàn TP Bảo Lộc. 

Lâm Đồng: Buông lỏng trong quản lý đất đai, thêm một cán bộ tạm đình chỉ công tác

      Hình: Rầm rộ mở đường, phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc tạm đình chỉ công tác (từ ngày 16/6/2021) đối với ông Bùi Thanh Chung, Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Bảo Lộc để kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong việc xây dựng đường giao thông dẫn đến làm đường, tách thửa không đúng quy định trên địa bàn TP Bảo Lộc mà Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã nêu tại Báo cáo số 517/BC-TTr ngày 2/6/2021.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND TP Bảo Lộc tổ chức kiểm điểm, xử lý hoặc đề xuất xử lý kỷ luật nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Trước đó, ngày 2/6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu tạm đình chỉ công tác (từ ngày 4/6/2021) đối với 3 cán bộ là ông Đậu Công Hải, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Bảo Lộc; ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch UBND xã Đam B'ri và ông Trần Lê Duẩn, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Bảo Lộc do liên quan đến giải quyết tách thửa đất trái quy định, công tác quản lý chưa chặt chẽ, chưa kiên quyết, có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Cuối năm 2020 đến nay, trên địa bàn TP Bảo Lộc xuất hiện tràn lan việc phân lô, bán nền với các “dự án” chưa được cấp phép. Những “dự án” không phép này do người dân tự làm đường, phân lô rồi quảng cáo bán rầm rộ để tạo nên cơn sốt đất, qua đó nhằm thu hút khách có nhu cầu.