Báo Pháp luật Việt Nam 34 năm phát triểnBáo Pháp luật Việt Nam luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích; năng động, sáng tạo trong công tác tổ chức, quản lý xuất bản và phát hành ấn phẩm; đa dạng hóa các ấn phẩm nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tạo sự đột phá trong tăng trưởng kinh tế.

Trải qua 34 năm xây dựng và trưởng thành, nhờ những nỗ lực đổi mới không ngừng, Báo Pháp luật Việt Nam ngày càng thể hiện tốt hơn chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trở thành một kênh cung cấp thông tin đa dạng, phong phú. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về pháp luật theo tinh thần “thượng tôn pháp luật” cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân. 

Đến nay báo đã có 10 ấn phẩm và ngày 25/1/2019 đánh dấu sự kiện báo Pháp Luật Việt Nam khai trương ấn phẩm điện tử Sao Pháp Luật. Một trong những ấn phẩm đặt biệt, chắc chắn mang đến dấu ấn mới, phong phú và đa dạng hơn. 


Bài liên quan