Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIISau 03 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Trong phiên bế mạc, Đại hội đã nghe đồng chí Bùi Huy Thành, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các báo cáo chính trị.

Đại hội biểu quyết 12 chỉ tiêu quan trọng như: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 7,5-8%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 trên 70 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân trên 15%/năm. Thu ngân sách đạt trên 18,4 ngàn tỉ đồng.

Về kết cấu hạ tầng: Tỷ lệ nhựa hóa chung đường tỉnh đạt 73%; tỷ lệ đô thị hóa 33%; tỷ lệ hộ được sử dụng điện 99%; tỷ lệ bảo đảm nước tưới cho diện tích cần tưới 85%... Bình quân hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%; riêng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên theo chuẩn nghèo 2021-2025….

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”. Nghị quyết xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XIX

Tân Bí thư Ngô Thanh Danh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XII nhấn mạnh: Đại hội đã tiến hành thảo luận, tham luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm, nghiêm túc; đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đó, Đại hội, xác định quan điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn cho nhiệm kỳ 2020-2025 và tầm nhìn xa hơn đến năm 2030 và năm 2045.

Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã ra mắt Đại hội.

Nguyễn Trung - Lâm Đồng 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất