Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh năm 2020Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm đã tổ chức lễ khánh thành và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 27/2/2012 đúng ngày truyền thống của ngành Y tế. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy các khoa phòng theo quy định bệnh viện hạng II, Bệnh viện luôn hướng tới sự hài lòng của người bệnh, không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị tiên tiến, phù hợp đáp ứng nhu cầu KCB của nhân dân; ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn.

Thành tích và những bước phát triển 9 tháng đầu năm

Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm đã tổ chức lễ khánh thành và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 27/2/2012 đúng ngày truyền thống của ngành Y tế. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy các khoa phòng theo quy định bệnh viện hạng II, Bệnh viện luôn hướng tới sự hài lòng của người bệnh, không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị tiên tiến, phù hợp đáp ứng nhu cầu KCB của nhân dân; ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh năm 2020

Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm có địa chỉ tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Là Bệnh viện hạng II (tuyến huyện) trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh được giao là 230 giường bệnh kế hoạch. Số thẻ đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện khoảng 66.000 thẻ.

Đặc biêt, Năm 2020, một năm được dự báo đầy thử thách đối với một Bệnh viện còn non trẻ đang dần bước đầu đi vào tự chủ tài chính, công tác đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho việc khám chữa bệnh phục vụ người bệnh còn hạn chế, ngay từ những ngày đầu của năm 2020 do ảnh hưởng của bệnh dịch, nhất là bệnh dịch Covid19 người bệnh còn e dè đến khám và chữa bệnh chưa đông, làm ảnh hưởng đến nguồn thu của Bệnh viện do đó đời sống của cán bộ nhân viên chưa được cải thiện.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh năm 2020

Cơ sở vật chất của bệnh viện được đầu tư khang trang để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Tính đến thời điểm 30/9/2020: Tổng số cán bộ nhân viên 319 bao gồm: 149 viên chức, 15 hợp đồng theo NĐ 68 và 143 hợp đồng lao động, 12 học việc.

Để trở thành địa chỉ tin cậy, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân và khách du lịch, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm đã lãnh đạo, chỉ đạo tập thể bệnh viện tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực, triển khai các khoa phòng theo quy mô Bệnh viện hạng II dự kiến sẽ thành lập các đơn nguyên, tổ... đáp ứng nhu cầu công tác chuyên môn.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh năm 2020

Điều dưỡng khoa hồi sức chăm sóc thăm hỏi bệnh nhân

Trong năm cử 34 lượt cán bộ đi đào tạo sau đại học, đại học, chuyên khoa định hướng, đào tạo nâng cao chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn. Công tác đào tạo tại chỗ được quan tâm và tổ chức thường xuyên hàng tuần hàng tháng có đánh giá tổng kết và đào tạo lại đối với các trường hợp chưa đạt.

Mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện không giảm, trang thiết bị được đầu tư, sửa chữa; cơ sở vật chất đã được UBND huyện Gia Lâm cải tạo sửa chữa nâng cấp năm 2019. Đặc biệt Bệnh viện luôn quan tâm đến chất lượng công tác khám chữa bệnh, thường xuyên kiểm tra nội dung thực hiện Quy tắc ứng xử đặc biệt là thái độ ứng xử của nhân viên y tế đối với người bệnh.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đầu tư, mua sắm trang thiết bị, tiếp tục hoàn thiện công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, ứng dụng trong khám chữa bệnh và điều trị. Tiếp tục đào tạo nhân lực ngắn hạn và dài hạn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, điều hành và kỹ năng giao tiếp, ứng xử của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện. Xây dựng bổ sung các quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống văn bản của Bệnh viện. Đồng thời, duy trì và đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ y tế trong toàn bệnh viện và thực hiện tốt các phương án và đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm:

Duy trì phát triển các dịch vụ đã thực hiện được trong năm 2019, mở rộng một số hình thức dịch vụ mới theo yêu cầu, phát triển các dịch vụ y tế, các tiện ích người bệnh, các dịch vụ phi y tế.

Tiếp tục phát triển chương trình đào tạo, đào tạo hệ thống chuyên sâu, phấn đấu đến năm 2022 có tỷ lệ trình độ sau đại học đạt 70%, điều dưỡng chăm sóc được đào tạo chuyên sâu theo chuyên khoa; đẩy mạnh công tác đào tạo tại chỗ.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh năm 2020

Kỹ thuật viên lấy máu xét nghiệm

Rà soát kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý bệnh viện, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Nâng cao đời sống cán bộ nhân viên cả về vật chất và tinh thần. Phấn đấu đạt chỉ tiêu 90-100% so với kế hoạch của năm 2020 đề ra. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch tự chủ tài chính chi thường xuyên.Tiếp tục công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn. Hoàn thành phương án xây dựng mở rộng bệnh viện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với phương châm lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo để đánh giá hiệu quả công tác khám, chữa bệnh và chất lượng bệnh viện, thời gian qua. Với những cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, tập thể và cá nhân của Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm đã được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.Tin tưởng rằng bằng điểm tựa là những thành tựu đã đạt được cùng sức mạnh nội lực, Bệnh viện sẽ ngày càng thành công trong tương lai.

Hạnh Nguyễn