fspin Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI tiếp tục ứng cử khóa mới - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI tiếp tục ứng cử khóa mớiChiều 29/9, Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020 với 4 nội dung gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI tiếp tục ứng cử khóa mới

Lãnh đạo Quảng Nam chủ trì buổi họp báo

Đặc biệt, về nhân sự Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Kết quả Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục ứng cử Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII gồm 53 người (ít hơn 3 người so với nhiệm kỳ 2015 - 2020: 56 người; đảm bảo yêu cầu giảm 5% số lượng so với nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI tiếp tục ứng cử khóa mới

Quang cảnh hôi nghị

Nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị trình Đại hội là 60 đồng chí, có số dư 7 đồng chí (tỷ lệ 13,2%) đảm bảo theo quy định (yêu cầu có số dư từ 10% đến 15%).

Nhân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 15 người. Dự kiến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 người.

Ngoài ra, 21 đồng chí sẽ được giới thiệu để bầu 19 đồng chí theo Quyết định phân bổ Đại biểu của Trung ương.

Văn Phong - Đình Sang (T/h)

 BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất