Bình Định cấm tắm biển, dừng phục vụ ăn uống tại chỗ đối với xe khách, người ngoài tỉnh đi qua địa bànBình Định dừng phục vụ ăn uống tại chỗ đối với xe khách, người ngoài tỉnh đi qua địa bàn. Đồng thời, kể từ ngày 24/6, cấm tắm biển trên địa bàn toàn tỉnh.

Bình Định cấm tắm biển, dừng phục vụ ăn uống tại chỗ đối với xe khách, người ngoài tỉnh đi qua địa bàn

Kể từ ngày 24/6, Bình Định cấm tắm biển trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày 24/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long ký văn bản gửi các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống dọc các tuyến quốc lộ chỉ được bán mang đi, không được bán ăn, uống tại chỗ đối với xe khách và người ngoài tỉnh đi ngang qua địa phận. Giao các địa phương hướng dẫn cụ thể, đồng thời yêu cầu các cơ sở có cam kết thực hiện.

Các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh dừng phục vụ ăn uống tại chỗ sau 21h kể từ ngày 24/6 đến khi có thông báo mới của tỉnh.

Cấm tắm biển trên địa bàn toàn tỉnh kể từ ngày 24/6 đến khi có thông báo mới của tỉnh.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách tuyến cố định, xe du lịch, xe hợp đồng, xe taxi từ Bình Định đi đến các địa phương có dịch và ngược lại; tăng cường thanh tra, xử phạt các nhà xe, chủ phương tiện vận tải công cộng vi phạm yêu cầu 5K; tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa qua địa bàn tỉnh