Bình Phước: Khánh thành trung tâm điều hành thông minh tỉnh (IOC)Ngày 25/9 ủy ban nhân dân tỉnh đã khánh thành trung tâm điều hành thông minh (IOC). với kinh phí 20 tỷ ,Bình Phước là một trong 19 tỉnh thành được cục tin học hóa, Bộ TTTT có văn bản số 1365/THH- DVCNTT, xác nhận trung tâm IOC Bình Phước đáp ứng các yêu cầu chức năng của hệ thống theo hướng dẫn của bộ cho phép triển khai thí điểm trong năm 2020.

Tổng đầu tư từ ngân sách cho trung tâm IOC là 20 tỷ bao gồm 3 gói dự án như cải tạo hạ tầng, trang thiết bị;và phần mềm, hiện tại IOC tỉnh đã có 10 chức năng thực hiện giám sát phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, gồm: (giám sát, điều hành chỉ tiêu báo cáo, thông kê kinh tế - xã hôi; giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền, dịch vụ công, giám sát điều hành giao thông; điều hành an ninh trật tự; tương tác, giao tiếp phục vụ công dân; giám sát điều hành lĩnh vực y tế; giám sát điều hành giáo dục; giám sát quản lý sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng giám sát an ninh mạng an toàn thông tin, giám sát thông tin báo chí, mạng xã hội; giá sát du lịnh thông minh) trung tâm IOC sử dụng nền tảng hiện đại (flatform) như trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (Big data), intenet vạn vật (IoT), dữ liệu không gian địa lý (GIS), diện toán đám mây (Cloud), các ứng dụng thiết kế Dashborad chuyên nghiệp của Microsoft.

Bình Phước: Khánh thành trung tâm điều hành thông minh tỉnh (IOC)

                                        Lễ khánh thành

Mới đưa vào hoạt động chính thức,nhưng trung tâm điều hành thông minh của tỉnh bước đầu phát huy tính năng như: lãnh đạo tỉnh đã kịp thời chỉ đạo rà soát tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính còn tồn đọng, biết chích xác từng hồ sơ, từng đơn vị còn tồn đọng hồ sơ. Trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu đưa thêm các lĩnh vực vào quản lý như nông nghiệp; quan trắc môi trường, lao động, bảo hiểm, an sinh xã hội. 

Thanh Tuyền – VPĐD Lâm Đổng
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất