Bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho chất lượng dịch vụ mạng 5GBộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng vừa ra quyết định ban hành Bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối, trạm gốc và chất lượng dịch vụ mạng 5G.

Bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho chất lượng dịch vụ mạng 5G

Theo bộ chỉ tiêu, các thiết bị đầu cuối 5G tại Việt Nam sẽ hoạt động trong 2 dải tần FR1 (410 MHz - 7125 MHz) và FR2 (24250 MHz - 52600 MHz).

Tại dải tần FR1, các băng tần thiết bị đầu cuối 5G được phép hoạt động là n1, n3, n5, n8, n28, n40, n41, n77v và n79. Với dải tần FR2, thiết bị đầu cuối 5G được hoạt động tại băng tần n258.

Theo Bộ chỉ tiêu chất lượng của Bộ TT&TT, tốc độ tải dữ liệu trung bình hướng xuống của dịch vụ mạng 5G tại Việt Nam phải ở mức tối thiểu là 100 Mbps. Tốc độ tải dữ liệu trung bình hướng lên phải ≥ 50 Mbps. Ngoài ra, 95% số mẫu tải hướng xuống phải có tốc độ ≥ 30 Mbps. 

Bộ chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ mạng 5G sử dụng phương pháp đo mô phỏng, tải tệp dữ liệu từ/tới máy chủ dành riêng, tổng số mẫu thực hiện đo kiểm 1.500 mẫu. Khoảng thời gian thực hiện đo kiểm hai mẫu liên tiếp từ cùng một UE tối thiểu là 30 giây.

Đối với thời gian trễ truy nhập trung bình, theo Bộ chỉ tiêu, đây là khoảng thời gian (ms) từ lúc gửi gói tin tới khi đích xác nhận đã nhận được gói tin; yêu cầu này áp dụng đối với kịch bản sử dụng eMBB và URLLC. Theo đó, thời gian trễ truy nhập trung bình nhỏ hơn hoặc bằng 50 ms.

Bộ chỉ tiêu đã sử dụng phương pháp đo mô phỏng, tổng số mẫu thực hiện đo kiểm 1.500 mẫu. Khoảng thời gian thực hiện đo kiểm hai mẫu liên tiếp từ cùng một UE tối thiểu là 30 giây.

Ngọc Quang


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất