Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo phải kiểm soát các điều kiện sơ tuyển(SPL)- Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo phải có biện pháp kiểm soát các điều kiện sơ tuyển, không để có tình trạng thí sinh đã trúng tuyển nhưng bị loại khi nhập học do không đủ điều kiện sơ tuyển.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo không thông báo thí sinh trúng tuyển dưới mọi hình thức khi thí sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, tránh gây bức xúc trong dư luận xã hội.

các cơ sở đào tạo phải công bố công khai, minh bạch điều kiện bảo đảm chất lượng trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, các điều kiện sơ tuyển, điều kiện xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, ngưỡng bảo đảm chất lượng, chính sách ưu tiên của cơ sở đào tạo gắn với yêu cầu của ngành đào tạo, hướng tới mục đích lựa chọn thí sinh có học lực tốt, tâm huyết với ngành để nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm khả năng có việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo phải kiểm soát các điều kiện sơ tuyểnBộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo phải kiểm soát các điều kiện sơ tuyển không để ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh trong quá trình tìm hiểu, lựa chọn nguyện vọng đăng ký xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo phải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo trước ít nhất 15 ngày tính đến ngày thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển.

Các cơ sở đào tạo phải bảo đảm tuyệt đối chính xác, thống nhất các thông tin tuyển sinh (như mã cơ sở đào tạo, mã ngành, nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển, tiêu chí phụ...).

Phương Ngân 
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất