Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia xét tuyển sinh(SPL)- Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc tham gia xét tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường phải cung cấp đầy đủ, chính xác về thông tin tuyển sinh. Toàn bộ thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm cần được nêu rõ tại đề án tuyển sinh của trường, tránh trường hợp gây ảnh hưởng quyền lợi học tập của thí sinh.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia xét tuyển sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường phải công khai đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường trước ngày 31-3-2021

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho thí sinh tìm hiểu, nghiên cứu, từ đó đưa ra quyết định về việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển phù hợp, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường phải công khai đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường. Đáng chú ý, các nhà trường phải khai báo dữ liệu đề án tuyển sinh vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (địa chỉ http://thituyensinh.vn) trước ngày 31-3-2021. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, các thông tin về mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển, các tiêu chí phụ… Việc để sai sót trong khâu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của thí sinh. 

Thủ trưởng của các nhà trường chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của đề án tuyển sinh và các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh của nhà trường với Bộ Giáo dục và Đào tạo, với các cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong khâu xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm của các nhà trường. 

Phương Ngân (tổng hợp)