Bộ GTVT đề xuất thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tưMới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan thu phí sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Bộ GTVT đề xuất thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư

Bộ GTVT đề xuất thu phí các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải giao Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu nội dung đề xuất của Bộ Tài chính về việc thu phí đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tiễn để phân tích, đánh giá và có ý kiến giải trình các nội dung đề xuất của Bộ Tài chính.

"Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải chủ trì, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp xây dựng đề án thu phí trên các tuyến đường đầu tư bằng ngân sách nhà nước, đặc biệt là một số dự án có yêu cầu cấp bách như đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Trung Lương, tuyến La Sơn - Túy Loan và 6 dự án thành phần đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải phương án triển khai thực hiện", văn bản Bộ Giao thông Vận tải nêu.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án 7, Ban Quản lý dự án Thăng Long và Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cung cấp hồ sơ dự án và chỉ đạo các đơn vị tư vấn dự án trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu về các dự án theo yêu cầu của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải; Chỉ đạo các đơn vị tư vấn báo cáo bổ sung trong trường hợp thông tin dữ liệu dự án chưa đầy đủ, chưa đảm bảo theo yêu cầu của Viện Chiến lược.

Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu: Các đơn vị như: Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Đối tác công - tư, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Đề án.

Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, việc thực hiện yêu cầu trên là triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải xây dựng báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung khoản phí sử dụng đường cao tốc thu qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo đúng quy định của Luật Phí và lệ phí.

PV


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất