Bộ Tài chính: Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 2.779 tỷ đồngBộ Tài chính chính thức công bố Quỹ bình ổn giá xăng dầu trích lập 4/2019 đạt 2.779 tỷ đồng và tổng số sử dụng trong quý là 520 tỷ đồng.

Bộ Tài chính: Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 2.779 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Theo chủ trương thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP (ngày 3/9/2014) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính vừa thông tin chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu quý 4/2019.

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2018 là 3.504 tỷ đồng. Tuy nhiên đến hết quý 1/2019, số dư Quỹ BOG đã âm 620 tỷ đồng và lũy kế sang quý 2 tiếp tục âm 499 tỷ đồng, sang tới quý 3 Quỹ này đã tích lũy số dư dương và đạt 2.019 tỷ đồng.

Về tình hình biến động Quỹ trong quý 4, cụ thể tổng số trích lập vào Quỹ là 1.278 tỷ đồng, trong đó giá trị sử dụng là 520 tỷ đồng, theo đó khi cộng lãi phát sinh số dư Quỹ BOG tại ngày 31/12 đã đạt 2.779 tỷ đồng.

Trước đó, chiều 30/1, Liên Bộ Công thương - Tài chính cũng đã điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, mức điều chỉnh cụ thể: xăng RON92 giảm 577 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 412 đồng/lít; dầu hỏa giảm 473 đồng/lít; dầu mazut 3.5S giảm 265 đồng/kg.

T/h


Bài liên quan