Bộ Tư pháp phê duyệt đề án bình chọn, tôn vinh Gương sáng Pháp luật(SPL)- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã ký quyết định phê duyệt đề án bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (Gương sáng Pháp luật).

Bộ Tư pháp phê duyệt đề án bình chọn, tôn vinh Gương sáng Pháp luật

Theo đó, việc bình chọn nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân là công dân, cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, tinh thần và đức hy sinh trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đề án, vào Ngày Pháp luật hàng năm (9/11), Ban Tổ chức sẽ tiến hành lựa chọn và tôn vinh khoảng 50 cá nhân trong cả nước, đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương, đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và thi hành pháp luật, là những tấm gương điển hình cho sự dũng cảm, tinh thần và đức hy sinh trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật bằng việc xây dựng những cá nhân tiêu biểu, nhân vật điển hình trong xây dựng và thực hiện pháp luật.

Việc bình chọn kết hợp thực hiện xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các hoạt động xã hội phi lợi nhuận do Báo Pháp luật Việt Nam phát động và thực hiện trong giai đoạn 2020 và những năm tiếp theo.

Trong Đề án mới ban hành, việc bình chọn danh hiệu Gương sáng pháp luật được thực hiện trên phạm vi toàn quốc và đối với mọi công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong nước có thành tích trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, được cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội khen thưởng về những đóng góp tích cực đối với công tác xây dựng và thực hiện pháp luật; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang có thành tích, được cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức và cơ quan có thẩm quyền khen thưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến việc xây dựng và thực hiện pháp luật. 

Ban chỉ đạo sẽ do lãnh đạo Bộ Tư pháp là Trưởng Ban, các thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các đơn vị : Báo Pháp luật Việt Nam, Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Thi đua- khen thưởng và Văn phòng Bộ Tư pháp. Đại diện lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam giữ vai trò Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo kiêm Trưởng ban tổ chức bình chọn Gương sáng Pháp luật. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập Ban Tổ chức bình chọn.

Để thực hiện bình chọn, Đề án nêu rõ Ban Tổ chức sẽ thành lập Hội đồng bình chọn có số lượng từ 7 đến 11 thành viên là đại diện các cơ quan, tổ chức có khả năng đánh giá, thẩm định về phẩm chất đạo đức, thành tích của cá nhân được đề cử bình chọn. Thành viên của Hội đồng bình chọn do Ban Tổ chức lựa chọn, là các cá nhân có uy tín, hiểu biết và có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật. Hội đồng bình chọn hoạt động theo Quy chế bình chọn.

Việc tổ chức bình chọn và tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện pháp luật được thực hiện theo quy trình: xây dựng và ban hành quy chế bình chọn do Ban Tổ chức thực hiện. Quy chế bình chọn gồm các tiêu chí cơ bản về thành tích xuất sắc, tính chất điển hình, tiêu biểu của các cá nhân, quy định các nguyên tắc cơ bàn và cách thức thực hiện bình chọn. Quy chế bình chọn là cơ sở cho việc lựa chọn, tôn vinh các cá nhân Gương sáng Pháp luật và giải quyết khiếu nại liên quan đến hoạt động tổ chức bình chọn; các vấn đề liên quan đến danh hiệu do Ban Tổ chức trao cho các cá nhân được bình chọn.

Việc bình chọn và tôn vinh thông qua hình thức lập hồ sơ bình chọn, Hội đồng bình chọn sẽ họp và đánh giá từng cá nhân theo tiêu chí được quy định trong Quy chế để lựa chọn các cá nhân tiêu biểu, là tấm gương điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thực hiện pháp luật.

Việc kiểm tra, thẩm định thông tin liên quan đến các cá nhân được bình chọn là Gương sáng Pháp luật nhằm kiểm chứng độ chính xác của thông tin trước đó Ban Tổ chức đã thu thập được. Việc kiểm tra, thẩm định thông tin được thực hiện trong suốt quá trình bình chọn, trước khi tiến hành trao giải thưởng.

Trên cơ sở hồ sơ bình chọn do Ban Tổ chức lập, Hội đồng bình chọn tiến hành xét bình chọn Gương sáng Pháp luật. Kết quả bình chọn của Hội đồng bình chọn là cơ sở để Ban Tổ chức xin ý kiến Ban Chỉ đạo tổ chức bình chọn để công bố danh sách Gương sáng Pháp luật và tổ chức trao danh hiệu, giải thưởng cho những cá nhân được bình chọn, suy tôn. Việc tổ chức trao danh hiệu được thực hiện tại sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm (9/11)

Đề án cũng nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị, trong đó có Báo Pháp luật Việt Nam trong tổ chức thực hiện.

Năm 2015, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc thi “Gương sáng Tư pháp” với 30 cá nhân được trao giải nhân hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015), Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và 30 năm Ngày Báo Pháp luật Việt Nam xuất bản số đầu tiên (10/7/1985 – 10/7/2015). Cuộc thi tạo được nhiều dấu ấn, sức lan toả lớn, được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các cán bộ, công chức trong và ngoài ngành Tư pháp, sự quan tâm, ủng hộ tích cực của các nhà báo và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Hà Anh


Bài liên quan