Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2020Saophapluat - Sáng ngày 17-7-2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2020. Ông Lê Thành Long, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, mặc dù đại dịch Covid - 19 và tình hình kinh tế - xã hội nói chung  đã tác động lớn đến việc triển khai công tác nhưng toàn ngành Tư  pháp đã khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, kịp thời xây dựng, ban hành và điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác. Công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện quyết liệt, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Hội nghị trực tuyến Bộ Tư pháp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 tại đầu cầu tỉnh Gia Lai

Việc tổng kết thực hiện các Nghị quyết của Đảng trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, cải các tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý nhà nước về luật sư, hợp tác quốc tế về pháp luật đều đạt kết quả tốt. Chất lượng công tác thẩm định Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), chất lượng hồ sơ, các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo VBQPPL nhìn chung được cải thiện tốt hơn. Các dự án luật đều được Quốc hội thông qua với tỷ lệ cao; công tác rà soát VBQPPL được các Bộ, ngành triển khai quyết liệt.Việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp ứng phó với đại dịch được thực hiện kịp thời, có chất lượng. Đã giải quyết được một số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, công chứng, chứng thực, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm, cấp phiếu lý lịch tư pháp gắn với việc hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đào tạo học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo của Bộ tiếp tục thu được nhiều kết quả ấn tượng. Hoàn thành việc gia nhập Công ước La Hay 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, hội nghị trực tuyến, các phần mềm chuyên ngành trong ngành được đẩy mạnh. Chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của Bộ tiếp tục được duy trì ở mức cao. Một số lĩnh vực công việc khác cũng được triển khai hiệu quả, bám sát chương trình,  kế hoạch đã đề ra. Những kết quả nêu trên tiếp tục thể hiện sự đóng góp ngày càng quan trọng của công tác tư pháp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

2 Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai: Ông Dương Văn Thành (bên trái) và  bà Nguyễn Như Ý (bên phải) dự hội nghị trực tuyến Bộ Tư pháp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 tại đầu cầu tỉnh Gia Lai

 Trong 6 tháng cuối năm 2020, Bộ Tư pháp xác định  một số nhiệm vụ chủ yếu là tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, chất lượng 9 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm đã được xác định tại Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01-01-2020 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020, nhất là đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành. Mặt khác, triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ mới được giao thêm, các nhiệm vụ được bổ sung vào  nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành tư pháp. Bộ cũng đề ra 4 giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

 Tại hội nghị, các Bộ, ngành, sở Tư pháp địa phương đã có 13 ý kiến phát biểu và 4 giải trình từ các Cục, Nhà xuất bản  Tư pháp thuộc Bộ  Tư pháp.

 Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội đánh giá cao Bộ Tư pháp  và các Sở Tư pháp địa phương đã khẳng địnhh vai trò, vị trí của mình trong xây dựng pháp luật, tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội và các địa phương công tác xây dựng pháp luật và các công tác khác như: Tuyên truyền pháp luật, thi hành án, trợ giúp pháp lý. Từ kiến nghị của các Sở Tư pháp về công việc nhiều hơn nhưng nguồn kinh phí không tăng, ông  Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh, khi phân cấp, phân quyền, giao việc thì phải giao nguồn lực và các điều kiện đảm bảo khác. Mặt khác, cơ quan tư pháp địa phương muốn có vai trò, tiếng nói ở địa phương trước hết phải tự khẳng định vai trò của mình trong việc tham mưu xây dựng pháp luật.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Quốc hội sẽ xem xét 6 dự án luật, trong đó có VBQPPL, đề nghị Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp địa phương  tiếp tục thực hiện Chỉ thị só 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về phổ biến giáo dục pháp luật.

Chí Bình - Văn Thư

Ảnh: Lê Vũ Hằng


Bài liên quan