fspin Cà Mau: Bảo hiểm xã hội tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu năm 2020 về tỷ lệ tham gia bảo hiểm tự nguyện - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Cà Mau: Bảo hiểm xã hội tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu năm 2020 về tỷ lệ tham gia bảo hiểm tự nguyệnNgay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau đã xác định công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và phát triển đối tượng tham gia là nhiệm vụ trọng tâm, được Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh qua tâm chỉ đạo quyết liệt.

Nhiều nội dung cuả chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội  (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến người lao động, người dân; sự phối hợp tốt của các ngành, các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT,BHTN. Nhờ đó, năm 2020, BHXH tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu 2020 về tỷ lệ người tham gia bảo hiểm.

BHXH tự nguyện đạt 109,83%

Theo đó, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau và sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của BHXH Việt Nam; sự phối hợp đồng bộ của các Sở, ban, ngành; BHXH các cấp trong tỉnh đã nỗ lực, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế; đoàn kết trong nội bộ; Đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh COVID-19.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 1.039/1.244 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chỉ sử dụng 1 đến 2 lao động, số lao động này chủ yếu là người thân trong trong gia đình phụ giúp kinh doanh ; một bộ doanh nghiệp cố tình lách luật, thuê lao động thời vụ, không ký hợp đồng lao động, tìm cách trốn đóng, nợ đọng BHXH;…

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau đạt và vượt chỉ tiêu năm 2020 về tỷ lệ tham gia bảo hiểm tự nguyện
 Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau Trịnh Trung Kiên.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau Trịnh Trung Kiên, cho biết: “Được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của BHXH Việt Nam; sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, cùng với sự nỗ lực, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ được giao của BHXH các cấp trong tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH được nâng cao, không ngại khó khăn quyết tâm vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan báo, đài, các trang tin, bản tin của địa phương và Trung ương thông tin kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đế người lao động và nhân dân trong tỉnh; từ số thực tế BHXH tự nguyện thực hiện đến thời điểm hiện tại 9h00 ngày 31/12/2020 là 20.736 /18.880 người, đạt 109,83% kế hoạch BHXH Việt Nam giao…”

Tổng số người tham gia: BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT là 1.061.130/1.086.690  người, đạt 97,64% kế hoạch, tăng 26.213 so năm 2019; BHXH bắt buộc 59.800/64.400 người, đạt 92,86% kế hoạch giao, giảm 1.327 người so năm 2019; BHXH tự nguyện 20.380/18.880 người, đạt 107,9% kế hoạch giao, tăng 11.506 người so năm 2019.

Chỉ đạo BHXH cấp huyện tăng cường công tác tham mưu UBND cùng cấp, tranh thủ sự phối hợp của các phòng, ban, chính quyền cấp xã trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Tuyên truyền kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020); truyền thông Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và tổ chức “Lễ ra quân vận động triển khai BHXH toàn dân – Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”. Kết quả, khai thác 699 người tham gia BHXH tự nguyện, 175 người tham gia BHYT hộ gia đình…

Phối hợp đăng, chuyển đăng 26 tin, bài trên Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh, bản tin của Sở Tư pháp và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Thanh niên, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Đất Mũi,...; lũy kế 520 tin, bài. Trong tháng có 26.805 lượt truy cập Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh, lũy kế 324.272 lượt truy cập.

Tiếp nhận hồ sơ & Trả kết quả thủ tục hành chính kịp thời, chính xác, đúng quy định

Đặc biệt, BHXH tỉnh đã chấn chỉnh tình trạng xử lý hồ sơ tồn đọng trên Hệ thông tin một cửa điện tử; tiếp nhận, giải quyết, cập nhật kết quả lên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh theo đúng quy định; triển khai sử dụng Hệ thống phản ánh, kiến nghị tại Cổng dịch vụ công quốc gia. Thực hiện đúng quy định các mặt công tác: quản lý tiền gửi; chi KCB BHYT, chi các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp; chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN; quản lý tài sản, công tác xây dựng cơ bản,...

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau đạt và vượt chỉ tiêu năm 2020 về tỷ lệ tham gia bảo hiểm tự nguyện
 BHXH tỉnh Cà Mau tăng cường công tác tuyên truyền theo phương pháp “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Đồng thời, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với chủ đề: “Công chức, viên chức ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”; quán triệt phương châm hành động của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả”; phát động phong trào thi đua chuyên đề: “Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2020”; đăng ký và ký kết giao ước thi đua của cá nhân, tập thể năm 2020; phát động thi đua nước rút 3 tháng cuối năm.

Đưa chính sách BHXH tự nguyện đến từng người dân

Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau Trịnh Trung Kiên, nhấn mạnh: “Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp, toàn hệ thống BHXH tỉnh Cà Mau chủ động, nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, tìm ra các giải pháp để phát triển và mở rộng các đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ được BHXH Việt Nam, HĐND và UBND tỉnh giao.

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; tập trung thanh tra, kiểm tra giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, khai thác và sử dụng có hiệu quả văn bản điện tử của ngành (Eoffice) và trên trục liên thông của Chính phủ.”.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau đạt và vượt chỉ tiêu năm 2020 về tỷ lệ tham gia bảo hiểm tự nguyện
BHXH tỉnh Cà Mau tuyên truyền đưa chính sách BHXH tự nguyện đến từng người dân. 

Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kiểm soát chặt chẽ tình trạng lạm dụng quỹ BHYT, hướng đến mục tiêu cân đối quỹ khám chữa bệnh BHYT; Tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN và quản lý người hưởng, đảm bảo giải quyết chi trả đầy đủ, kịp thời quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXN, BHTN.

Tiếp tục thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế của Ngành; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin đối ngoại nhằm khẳng định, vai trò, vị thế và hình ảnh Ngành BHXH, hướng tới sự chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo vì mục tiêu sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Qua đó, nhằm thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành phù hợp với yêu cầu; đánh giá viên chức, người lao động trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương công tác.

Trao Kỷ niệm chương, Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Giấy khen (đột xuất) của Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau cho các tập thể, cá nhân ngoài Ngành năm 2019; Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho 11 tập thể có thành tích thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.

Khen thưởng 04 tập thể và 29 cá nhân có thành tích thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 41 tập thể, 21 cá nhân ngoài Ngành đã có thành tích thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020; tặng Giấy khen đối với 10 cá nhân ngoài Ngành đã có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phối hợp, chỉ đạo, thực hiện tốt các chế độ chính sách BHXH, BHYT năm 2020.

01 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 – 2020; xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH” cá nhân trong Ngành và lãnh đạo ngoài Ngành năm 2020; khen thưởng thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với tập thể, cá nhân ngoài Ngành năm 2020.

Trọng Nghĩa
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất