Cá nhân sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện nào khi thế chấp sổ đỏ?(SPL)- Theo Điều 35 của Nghị định số 21/2021/NĐ-CP, việc nhận thế chấp của cá nhân, tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phải đáp ứng một số điều kiện.

Bên nhận thế chấp là tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đất đai, cá nhân là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Thứ nhất, việc nhận thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ không vi phạm điều cấm của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan, không trái đạo đức xã hội trong quan hệ hợp đồng về dự án đầu tư, xây dựng, thuê, thuê khoán, dịch vụ, giao dịch khác.

Cá nhân sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện nào khi thế chấp sổ đỏ?Nghị định số 21/2021/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 15-5-2021.

Trường hợp nghĩa vụ được bảo đảm, bao gồm: Trả tiền lãi thì lãi suất phát sinh do chậm trả tiền, lãi trên nợ gốc trong hạn, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi chưa trả hoặc lãi, lãi suất khác áp dụng không được vượt quá giới hạn thỏa thuận về lãi, lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 357, Khoản 5 Điều 466 và Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

Ngoài ra, trường hợp có thỏa thuận về việc xử lý đối với hành vi không trả nợ đúng hạn của bên có nghĩa vụ và không có quy định khác của pháp luật thì chỉ xử lý một lần đối với mỗi hành vi không trả nợ đúng hạn.

Điều kiện có hiệu lực khác của giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan.

Nghị định số 21/2021/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 15-5-2021.

Phương Ngân (tổng hợp)
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất