Các cơ quan báo chí tích cực hơn nữa đấu tranh chống tham nhũngSPL - Đó là đề nghị của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại cuộc họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020-2021.

Theo đó, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, động viên và truyền cảm hứng để khích lệ các cơ quan thông tấn báo chí từ trung ương đến địa phương tham gia tích cực hơn nữa vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Qua 2 lần tổ chức, Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, sự tham gia trách nhiệm, tâm huyết của các cơ quan báo chí, các nhà báo. Các cơ quan truyền thông, báo chí đã có nhiều tin, bài phản ánh những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được nhân dân quan tâm; đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cơ quan báo chí tích cực hơn nữa đấu tranh chống tham nhũng

Ông Đỗ Văn Chiến cho rằng, sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vui mừng khi bộ máy chính quyền và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt được kiện toàn. Đây là nền tảng để cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí dành được thắng lợi. Để tạo được sức lan tỏa của giải, cần đẩy mạnh tuyên truyền, động viên và truyền cảm hứng để khích lệ các cơ quan thông tấn báo chí từ trung ương đến địa phương tham gia tích cực hơn nữa vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức và có nhiều hình thức để tôn vinh, động viên các nhà báo đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, lãng phí.

Để Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba năm 2020-2021 tiếp tục thành công, các đại biểu cho rằng cần thổi “làn gió mới” trong công tác tuyên truyền để huy động sự vào cuộc của các cơ quan thông tấn, báo chí, nhất là các cơ quan báo chí ở địa phương trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, Ban Tổ chức cần có hình thức khen thưởng kịp thời đối với các tác phẩm báo chí đi đến cùng các vụ việc tham nhũng, lãng phí./.

Vũ Ngọc


 


Bài liên quan