Các tỉnh thành phố lập danh sách các ao, hồ, đầm, phá không được san lấp(SPL)- Để bảo đảm an toàn trong phòng, chống ngập úng và bảo vệ nguồn nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các địa phương lập danh mục hồ ao, đầm phá không được san lấp theo quy định.

Các tỉnh thành phố lập danh sách các ao, hồ, đầm, phá không được san lấp

Ảnh minh họa

Vừa qua ngày 10/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3129/BTNMT-TNN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, thời gian qua, có một số Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động chỉ đạo các sở, ban ngành trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn các lưu vực sông và các tỉnh. Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao các tỉnh, thành phố này chủ động trong việc phòng chống ô nhiễm nguồn nước.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nơi xảy ra tình trạng nhiều hồ, ao, đầm bị lấn chiếm, san lấp làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm chất lượng nguồn nước, ô nhiễm môi trường xung quanh, giảm hiệu quả trong việc tiêu thoát nước, phòng, chống ngập lụt vào mùa mưa và gây mất an toàn trong việc cung cấp nước cho sinh hoạt. Ngoài ra còn trong các mục đích sử dụng nước thiết yếu trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước trong mùa khô. 

Để bảo đảm an toàn trong phòng, chống ngập, úng và bảo vệ nguồn nước cũng như góp phần quan trọng trong việc tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn trong việc cấp nước và thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 7 Điều 60 của Luật tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3129/BTNMT-TNN đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ban ngành khẩn trương rà soát, lập, công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp./.


Bài liên quan