fspin Cách chức cán bộ để người tố cáo bị trả thù đến thương tật trên 61% - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Cách chức cán bộ để người tố cáo bị trả thù đến thương tật trên 61%Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 5 năm 2019.

Cách chức cán bộ để người tố cáo bị trả thù đến thương tật trên 61%

Nghị định được ban hành nhằm thực hiện nhiệm vụ Chính phủ được giao quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Theo đó, Nghị định này quy định cụ thể 03 hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền giải quyết tố cáo đó là khiển trách, cảnh cáo và cách chức.
Riêng đối với hình thức kỷ luật cao nhất là cách chức thì áp dụng đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Cố ý không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật gây mất ổn định an ninh, trật tự xã hội; Cố ý bỏ qua các bằng chứng, bỏ lọt các thông tin, tài liệu, làm mất hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ việc; Bao che cho người bị tố cáo.
Đặc biệt, cán bộ, công chức có thẩm quyền không áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết đối với người tố cáo làm người tố cáo bị trả thù, trù dập dẫn đến thương tật hoặc tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc bị chết sẽ bị cách chức.
Trong nội dung Nghị định này còn đưa ra các tiêu chí xác định vụ việc tố cáo phức tạp là các vụ việc có 01 trong các tiêu chí sau: Từ 02 nội dung phải xác minh trở lên; Có nhiều người cùng tố cáo về một nội dung hoặc tố cáo có liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người… Nếu có từ 02 tiêu chí xác định vụ việc phức tạp thì được coi là vụ việc đặc biệt phức tạp.

Tóm tắt nội dung Nghị định 31
c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 04 chương, 25 điều, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo, cụ thể: (1) Thời hạn giải quyết tố cáo; rút tố cáo; người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức cấp dưới trong trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết; công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; (2) Bảo vệ người tố cáo; (3) Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; (4) Xử lý thông tin có nội dung tố cáo và tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến; (5) Xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm; (6) Điều khoản thi hành.
Nghị định này áp dụng đối với cá nhân tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc giải quyết tố cáo, bảo vệ người tố cáo.
Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục các biểu mẫu, cụ thể: (1) Quyết định gia hạn giải quyết tố cáo; (2) Đơn rút tố cáo; (3) Biên bản ghi nhận việc rút tố cáo; (4) Quyết định thụ lý tố cáo; (5) Thông báo việc thụ lý tố cáo; (6) Thông báo về nội dung tố cáo; (7) Quyết định thành lập Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo; (8) Biên bản; (9) Trưng cầu giám định; (10) Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của Đoàn (Tổ) xác minh; (11) Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của cơ quan được giao xác minh nội dung tố cáo; (12) Kết luận nội dung tố cáo.

 

Cách chức cán bộ để người tố cáo bị trả thù đến thương tật trên 61%
Trích Điều 20 của Nghị định 31

Cách chức cán bộ để người tố cáo bị trả thù đến thương tật trên 61%

Điều 25 và 26 , Luật Tố cáo

 


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất