Cách chức ông Trần Minh Hùng- Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai(SPL)- Ngày 11/6, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Minh Hùng, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai.

Cụ thể, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan đã triển khai quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc thi hành kỷ luật hành chính đối với ông Trần Minh Hùng, bằng hình thức cách chức Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai.

Cách chức ông Trần Minh Hùng- Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai

Trường đại học Đồng Nai

Trong thời gian kiện toàn chức danh hiệu trưởng Đại học Đồng Nai, Hội đồng trường đã giao ông Đinh Quang Minh, Phó Hiệu trưởng, tạm thời điều hành hoạt động của trường.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai.

Qua kiểm tra tra, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã có kết luận, xác định nhiều vi phạm  tại Trường đại học Đồng Nai. Trong đó, ông Trần Minh Hùng - với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai, đã buông lỏng trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát dẫn đến nhiều Đảng viên có sai phạm nghiêm trọng bị xử lý kỷ luật. 

Là người đứng đầu, ông Hùng chịu trách nhiệm đối với các sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, chuyên môn, quản lý sử dụng tài chính không đúng quy định, gây thất thoát, lãng phí cũng như để một số cá nhân chiếm đoạt kinh phí đơn vị với mức độ hậu quả nghiêm trọng. 

Đối với một số cá nhân khác liên quan cũng đã nhận các hình thức kỷ luật của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai tương ứng với mức độ vi phạm.


Bài liên quan