Cách ngăn ứng dụng theo dõi bạn trong iOS 14.5Với iOS 14.5, bản cập nhật mới nhất của Apple, giờ đây bạn có thể ngăn các ứng dụng theo dõi bạn.

Tính năng mới được gọi là App Tracking Transparency, yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng phải xin phép trước khi theo dõi chuyển động của người dùng trong các ứng dụng khác và trực tuyến.

Tính năng này sẽ được bật theo mặc định khi bạn cập nhật lên hệ điều hành mới nhất của Apple. Nhưng nếu không có sẵn, dưới đây là cách bật App Tracking Transparency chỉ trong vài bước.

1) Cập nhật phiên bản iOS / iPadOS 14.5

Để đảm bảo rằng thiết bị của bạn đang chạy phiên bản iOS mới nhất, hãy đi tới Settings > General > About. Nếu không thấy liệt kê phiên bản hiện tại là iOS 14.5, tiếp theo hãy điều hướng tới Settings > General > Software Update và tải xuống.

Make sure you're on the latest software.

Once it says iOS 14.5, you're good to go.

 2) Đảm bảo rằng tính năng App Tracking Transparency được bật

Như đã đề cập, tính năng này sẽ được bật tự động ngay khi tải xuống bản cập nhật mới. Điều hướng đến Privacy > Tracking trong phần Settings để đảm bảo rằng tính năng đã được bật.

Bây giờ, bất cứ khi nào bạn tải xuống một ứng dụng mới, bạn sẽ nhận được một thông báo bật lên hỏi bạn có cấp quyền cho ứng dụng để "theo dõi hoạt động của bạn trên các ứng dụng và trang web của các công ty khác hay không."

Nhưng bạn cũng có thể tắt hoàn toàn tính năng này và kiểm soát thủ công những ứng dụng nào được phép theo dõi bạn thông qua phần Settings.

 

The feature is available under the Tracking tab via Settings.

 

The feature should be turned on automatically.

When the app is enabled, you'll receive a pop-up notification after downloading an app.


Bài liên quan