Cán bộ bao che sai phạm xây dựng sẽ bị truy cứu hình sựQuy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội mới đây chỉ rõ, đối với các cán bộ bao che, tiếp tay cho các vi phạm trật tự xây dựng thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Truy cứu trách nhiệm hình sự cán bộ bao che, tiếp tay sai phạm

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký ban hành Quyết định 04/2019/QĐ-UBND về Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019; thay thế Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của UBND TP ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở xây dựng Hà Nội và UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố. Các quy định trước đây có nội dung trái với quy định tại quyết định này đều bãi bỏ.

Cán bộ bao che sai phạm xây dựng sẽ bị truy cứu hình sự

Công trình sai phép số 26, 28, 30 phố Nhà Chung (phường Hàng Trống)

Theo Quyết định vừa ban hành, tất cả công trình xây dựng trên địa bàn thành phố phải được thường xuyên kiểm tra, giám sát từ khi khởi công đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vi phạm về trật tự xây dựng phải được phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục triệt để theo quy định của pháp luật.

“Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các vi phạm trật tự xây dựng thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm bị xử lý hành chính, bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, trường hợp gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo các quy định của pháp luật”, Quyết định nêu rõ.

Đăng công khai công trình, chủ đầu tư vi phạm

Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của từng chủ thể trong hệ thống bộ máy quản lý trật tự xây dựng của thành phố, từ Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tới UBND các quận huyện, xã phường; Chủ tịch UBND quận huyện, xã phường; Đội quản lý trật tự xây dựng ở các địa bàn…

Cụ thể, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông tin kết quả cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình do Sở Xây dựng cấp phép đến UBND cấp huyện nơi có công trình được cấp phép để phối hợp quản lý. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND cấp huyện trong công tác cấp phép xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Cán bộ bao che sai phạm xây dựng sẽ bị truy cứu hình sự

Chung cư 89 Phùng Hưng (phường Phúc La, Hà Đông) do Công ty CP thương mại Hà Tây làm chủ đầu tư với những vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng trong nhiều năm qua vừa được Hà Nội "bêu" tên.

Đồng thời, Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn xử lý các vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố; đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng trên địa bàn quản lý.

Cùng với đó, đăng tải lên trang thông tin điện tử của Sở tên của tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; nội dung vi phạm; hình thức xử phạt, việc khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội khi có đề nghị của UBND cấp huyện.

Quy định cũng nhấn mạnh, Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, phúc tra thường xuyên hoặc đột xuất các kết quả kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm của các Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị để kịp thời phát hiện, hướng dẫn và đôn đốc các Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị khắc phục các sai phạm, tồn tại trong quá trình kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Đồng thời, đề xuất xử lý trách nhiệm cán bộ do thiếu trách nhiệm để xảy ra các sai phạm.

Trong khi đó, UBND cấp huyện sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. UBND cấp huyện sẽ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Đội quản lý trật tự xây dựng, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng.

UBND cấp huyện cũng có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân do buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng trên địa bàn quản lý. Còn UBND cấp xã sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND cấp huyện về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. 

Ngoài ra, quy định cũng nêu rõ nhiệm vụ của cơ quan công an và các sở, ban, ngành có liên quan... 

Xem xét không giao dự án mới

Đặc biệt, một số chế tài xử lý mạnh cũng được đưa ra tại quy định này. Riêng đối với chủ đầu tư vi phạm, yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng; bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra; Bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng; Trường hợp không chấp hành các quy định xử lý vi phạm, chủ đầu tư bị xem xét thu hồi giấy phép xây dựng, đồng thời có thể bị xem xét không được giao các dự án khác trên địa bàn thành phố.
Đối với nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn giám sát vi phạm, nếu không chấp hành xử lý vi phạm hành chính thì bị xem xét tước chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; trường hợp vi phạm nghiêm trọng cũng xem xét không cho tham gia các hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố...

Nguồn Tienphong.vn

 


Bài liên quan