Cảnh báo mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1A tỉnh Bình Định: Cục quản lý đường bộ III yêu cầu trùng tu sửa chữa công trình trước mùa mưa lũ(SPL)- Đối với hiện trạng các điểm bê tông nhựa đường trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra hiện tượng trồi ụ trên mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, Cục QLĐB III đã yêu cầu Công ty CP BOT Bắc Bình Định Việt Nam phải có trách nhiệm trong việc tăng cường công tác tuần tra hiện trường, kịp thời phát hiện các hư hỏng phát sinh và tổ chức sửa chữa, khắc phục ngay các hư hỏng tồn tại của công trình.

Như kỳ trước Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin về tình trạng mất an toàn giao thông (ATGT) trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định.

Ngày 31/7/2021, Cục quản lý đường bộ (QLĐB) III- Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành văn bản số 1418/CQLĐBIII-QLBTĐB về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, BDTX và khẩn trương triển khai SCĐK (trùng tu) của các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT trên các đoạn tuyến QL 1, QL1D, QL19.

Cảnh báo mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1A tỉnh Bình Định: Cục quản lý đường bộ III yêu cầu trùng tu sửa chữa công trình trước mùa mưa lũ

Trạm thu phí km 1148 + 300 QL1 - tỉnh Bình Định do Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định Việt Nam quản lý

Theo đó, để đảm bảo an toàn giao thông, chất lượng khai thác công trình cũng như phục vụ tốt cho nhiệm vụ kép (vừa đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội) Cục QLĐB III đã yêu cầu Công ty CP BOT Bắc Bình Định Việt Nam phải có trách nhiệm trong việc tăng cường công tác tuần tra hiện trường, kịp thời phát hiện các hư hỏng phát sinh và tổ chức sửa chữa, khắc phục ngay các hư hỏng tồn tại của công trình (trước ngày 05/8/2021) như: xử lý các vị trí cục bộ mặt đường bị lún lõm, trồi u bằng cách cào tạo phẳng, bù lõm bằng vật liệu phù hợp, vá sửa các vị trí bong tróc và xử lý các tồn tại khác.

Đồng thời, Công ty CP BOT Bắc Bình Định cũng phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế, tiến hành lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai, thi công hiện trường trong tháng 8/2021, để hoàn thành trước mùa mưa lũ nhằm kịp thời sửa chữa và ngăn chặn phát sinh, hư hỏng công trình.

Cảnh báo mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1A tỉnh Bình Định: Cục quản lý đường bộ III yêu cầu trùng tu sửa chữa công trình trước mùa mưa lũ

Công văn số 1418/CQLĐBIII-QLBTĐB của Cục Quản lý đường bộ III- Tổng cục  Đường bộ Việt Nam

Cục QLĐB III cũng đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo đôn đốc các nhà thầu thi công tiến hành ngay việc khắc phục vị trí mặt đường tại Km1158+280 (khoảng 100m2 bên trái tuyến), trước đây chưa thực hiện rải lớp BTN tăng cường do người dân cản trở, theo phương án đảm bảo an ninh cho Nhà thầu đã được thống nhất giữa Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh với Ban ATGT tỉnh Bình Định và UBND huyện Phù Mỹ.

Riêng Chi cục QLĐB III.2 cũng phải có trách nhiệm trong việc tăng cường công tác tuần kiểm đường bộ, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì các quốc lộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chi cục phải thường xuyên phối hợp với các đơn vị BOT, bảo trì đoạn tuyến để nắm bắt kịp thời tình trạng công trình và kiểm tra, đôn đốc sửa chữa, khắc phục các tồn tại; xử lý nghiêm hoặc báo cáo Cục để xử lý các đơn vị bảo trì đường bộ theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BGTVT ngày 17/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Qua đây, Cục quản lý đường bộ III cũng yêu cầu các đơn vị phải có kế hoạch, phương án cụ thể về tổ chức thực hiện, bảo trì đường bộ các đoạn tuyến quốc lộ trong từng điều kiện, diễn biến, phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid-19 của địa phương.

Đặc biệt ưu tiên áp dụng phương châm “2 địa điểm, 1 cung đường” đối với các hạng mục thi công như vá, sửa mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng, rải BTN nhựa…

Phương án xây dựng cũng phải cụ thể về dự phòng vật liệu, máy móc phương tiện, nhân lực, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, chủ trương xuyên suốt là trong bất kỳ tình huống nào; công tác quản lý, bảo trì, đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt vẫn luôn được thực hiện thường xuyên, liên tục và kịp thời.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin. 


Bài liên quan