Cao Bằng: Bà Nông Thị Hà tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Quảng Hòa nhiệm kỳ 2020 -2025Vừa qua, Đảng bộ huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành bầu Ban Chấp hành huyện Quảng Hòa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 đồng chí.

Cao Bằng: Bà Nông Thị Hà tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Quảng Hòa nhiệm kỳ 2020 -2025

Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Huyện ủy Quảng Hòa khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành huyện Quảng Hòa lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu Ban Thường vụ gồm 19 đồng chí. Đồng chí Nông Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Quảng Hòa khóa XV tái đắc cử Bí thư Huyện ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Đinh Huy Giáp, Nguyễn Thành Hải, Nông Hải Lưu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy. Bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí; đồng chí Đặng Văn Hiền giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Tiếp tục chương trình Đại hội, sáng 13/8, sau khi ra mắt Ban Chấp hành khóa mới, Đại hội bầu đoàn đại biểu gồm 31 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện đề ra 3 chương trình trọng tâm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, sản phẩm đặc sản và chăn nuôi đại gia súc; xây dựng đô thị Phục Hòa và thị trấn Quảng Uyên đạt tiêu chí đô thị loại VI. Đề ra 3 nhiệm vụ đột phá: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển  mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong hệ thống chính trị; huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển du lịch, dịch vụ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tạo sinh kế bền vững từ nông nghiệp.

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của huyện Quảng Hòa với 16 chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp từ 3 - 5%/năm; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 8 - 10%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trên 10% /năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp 55 triệu đồng/ha; bình quân đạt 55 - 60 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; tăng 10 trường đạt chuẩn quốc gia; trên 86% gia đình đạt văn hóa, 85% xóm, tổ dân phố đạt văn hóa, 97% cơ quan, đơn vị đạt văn hóa, 90% khu dân cư có nhà văn hóa. 100% số xã đạt và duy trì các tiêu chí quốc gia về y tế; giảm trên 5% hộ nghèo/năm. Đến năm 2025, có 12/19 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đô thị Phục Hòa và thị trấn Quảng Uyên đạt tiêu chí đô thị loại IV. Kết nạp 1.000 đảng viên trở lên; duy trì 100% xóm, tổ dân phố có chi bộ đảng; hằng năm trên 80% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 80% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Nông Thị Hà khẳng định: Thành công của Đại hội là thành tựu ghi dấu quá trình cống hiến, trưởng thành của Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị huyện trong lãnh đạo, tổ chức xây dựng và phát triển địa phương trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ tới. Là điều kiện, tiền đề căn bản, cần thiết, phát huy vai trò của Ban chấp hành trong tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết và những định hướng lớn được Đại hội thảo luận, thông qua.

Cao Bằng: Bà Nông Thị Hà tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Quảng Hòa nhiệm kỳ 2020 -2025

Bí thư Huyện ủy Quảng Hòa Nông Thị Hà phát biểu bế mạc Đại hội

Sau Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, dự án, kế hoạch... cụ thể trên từng lĩnh vực để thực hiện có hiệu quả.

Sơn Hải

 


Bài liên quan