fspin Chính phủ cho phép dùng tài sản công thanh toán cho dự án 'đổi đất lấy hạ tầng' - Chuyên trang điện tử Sao Pháp Luật - Đơn vị trực thuộc Báo Pháp Luật Việt Nam

Chính phủ cho phép dùng tài sản công thanh toán cho dự án 'đổi đất lấy hạ tầng'Từ 1/10, tài sản công được dùng để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT theo nguyên tắc ngang giá.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2019 về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (dự án BT).

Theo đó, tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT, gồm quỹ đất; đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất (trụ sở làm việc) của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội...

Bên cạnh đó, các tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng (tài sản kết cấu hạ tầng) và các loại tài sản công khác theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công... đều trong diện được dùng để thanh toán cho nhà đầu tư.

Một tuyến đường được đầu tư theo hình thức BT. Ảnh: Bá Đô

Một tuyến đường được đầu tư theo hình thức BT. Ảnh: Bá Đô

Tài sản công được để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá. Giá trị dự án BT tương đương với giá trị tài sản công thanh toán, trong đó tài sản công được định giá theo thị trường tại thời điểm thanh toán, còn giá trị dự án BT xác định theo kết quả đấu thầu.

Nghị định nêu rõ, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư, xây dựng. Và quá trình thanh toán này phải được phản ánh vào ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật. Cụ thể, tài sản công thuộc trung ương quản lý được tổng hợp, phản ánh vào ngân sách trung ương; tài sản công thuộc địa phương quản lý thì phản ánh vào ngân sách địa phương.

Việc chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định của pháp luật về đấu thầu và chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, việc giao tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT được thực hiện sau khi dự án hoàn thành hoặc khối lượng xây dựng công trình dự án BT hoàn thành theo tiến độ và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. 

Nguồn Vnexpress


Bài liên quan
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM


Tin mới nhất