Chính phủ miễn, giảm 30 % thuế hỗ trợ doanh nghiệp và người dân[SPL] - Ngày 8/5, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo hỏa tốc về kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ đối với một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Trong thông báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Bộ Tài chính đã nhanh chóng, kịp thời đề xuất các giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch bệnh. Đồng thời, Thường trực Chính phủ và các cơ quan tham dự cuộc họp nhất trí với các giải pháp miễn, giảm thuế theo đề xuất của Bộ Tài chính tại cuộc họp. Thủ tướng yêu cầu các giải pháp phải phát huy hiệu quả cao nhất, hỗ trợ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp, giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết để có thể thực hiện ngay. Cân nhắc phân tích, đánh giá kỹ tác động giảm thuế thu nhập đối với các đối tượng. Đối với thuế giá trị gia tăng cân nhắc mở rộng đối tượng đảm bảo công bằng, tham vấn thêm ý kiến cộng đồng doanh nghiệp. Trước mắt các chính sách miễn, giảm thuế sẽ được áp dụng thực hiện trong năm 2021.

Chính phủ miễn, giảm 30 % thuế hỗ trợ doanh nghiệp và người dân

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi Bộ Tư pháp để thẩm định chậm nhất trong ngày 6/8 theo trình tự, thủ tục rút gọn. Sau đó, Bộ Tư pháp đóng góp ý kiến thẩm định gửi Bộ Tài chính chậm nhất trong ngày 8/8 để Bộ Tài chính tổng hợp hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 10/8 . Văn phòng Chính phủ tổ chức lấy ý kiến các thành viên trong vòng 1 ngày và phối hợp với Bộ Tài chính để tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, ban hành với trình tự thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chính phủ miễn, giảm 30 % thuế hỗ trợ doanh nghiệp và người dânNgoài ra, Bộ Tài chính cũng tổng hợp ý kiến các Bộ, cơ quan có liên quan về việc tiếp tục giảm tiền thuê đất để trình lên Chính phủ và Thủ tướng trước ngày 10/8/2021; thực hiện rà soát, đề xuất các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp hỗ trợ ngân sách nhà nước, báo cáo Chính phủ.

Trước đó, Bộ Tài chính đã xây dựng nội dung dự thảo nghị quyết về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 để trình lên Chính phủ và Thủ tướng như giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021; giảm 50% thuế phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 3 và quý 4-2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế. Bên cạnh đó, giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ. Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong hai năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là năm 2020 và 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020.